Į pradžią Svetainės žemėlapis El. paštas
('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 978764
Šiandien apsilankė: 59
Dabar naršo: 1

 2014-09-16

 

Informuojame, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras numato organizuoti Rizikos grupės vaikų ir paauglių konsultavimo mokymų II etapą psichologams, kurie jau yra baigę įvadinius šios programos mokymus.

Mokymų programos apimtis - 6 seminarai po 4 dienas (204 akad. val.).

Numatoma programos pradžia 2014 m. spalio antra pusė, pabaiga - 2015 m. vasario vidurys.

 Mokymų dalyviams seminarai būtų nemokami, taip pat būtų dengiamos nakvynės ir kavos pertraukų išlaidos.

 

Šiuo metu dar turime kelias laisvas vietas naujai formuojamoje grupėje, tad, jei norėtumėte dalyvauti šiuose mokymuose, prašome registruoti el. paštu jurgita.misiunaite@sppc.lt iki rugsėjo 29 d.

 

Registruodamiesi nurodykite savo vardą, pavardę, darbovietę, elektroninio pašto adresą, telefoną bei laikotarpį, kada baigėte Rizikos grupės vaikų ir paauglių konsultavimo mokymų I (įvadinį) etapą.

 

Telefonai pasiteiravimui (8 5) 230 53 77 arba +370 683 15021

 


2014-06-23

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras,  įgyvendindamas  projektą "Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas"  balandžio - birželio  mėnesiais organizavo užsienio šalių  ekspertų  bei Lietuvos  mokslininkų  mokymus  Lietuvos švietimo pagalbos specialistams, pedagogams  praktikams  ir  švietimo administracijos darbuotojams skirtingomis temomis - „Kompleksinę  negalią  turinčių  mokinių  ugdymas ir   švietimo pagalbos jiems teikimas, taikant IKT ir inovatyvius  ugdymo  metodus" ( Jungtinė Karalystė/Lietuva); „Elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymo metodų parinkimo, ugdymo aplinkos pritaikymo, tinkamo elgesio formavimo galimybės" (Nyderlandai/Lietuva). Mokymų tikslai -  suteikti žinių apie kompleksinių negalių, elgesio ir/ar emocijų,  sutrikimų, turinčių mokinių ugdymo metodų parinkimą, ugdymo aplinkos pritaikymą, švietimo pagalbos jiems teikimą. Seminaro dalyviams pateikta  padalomoji medžiaga.

            Buvo organizuotos konsultacijos mokyklos  bendruomenei Plungės, Gelgaudiškio, Panevėžio ir Švėkšnos   specialiosiose mokyklose, kaip naujai steigiamiems metodiniams centrams. Užsienio ekspertai stebėjo  atviras pamokas, įvairias neformalias mokinių veiklas.  Vyko stebėtų pamokų bei veiklų analizė, konsultacijos švietimo pagalbos klausimais. Lietuvos psichiatrai konsultavo mokyklos bendruomenę vaikų vertinimo, šeimos konsultavimo, psichologinės  pagalbos  teikimo klausimais.  

     


2014-06-23

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras,  įgyvendindamas  projektą "Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas"   balandžio 28-30 ir birželio  02-04 dienomis organizavo  Danijos ekspertų mokymus  Lietuvos švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir švietimo ekspertams tema - „Švietimo pagalbos teikimo galimybės mokiniams, turintiems autizmo spektro, elgesio ir emocijų bei kompleksinių sutrikimų„ (48 val.). Mokymų programos tikslas-suteikti dalyviams žinias apie šiuo metu pasaulyje plačiausiai taikomas  autizmo spektro, elgesio ir/ar emocijų, atpažinimo ir vertinimo instrumentus,  inovatyvius ugdymosi  metodus  ir mokymosi strategijas. Seminaro dalyviams pateikta  metodinė medžiaga.  

     


2014-05-29

 Šių metų gegužės 28 dieną Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre įvyko renginys, skirtas Lietuvos specialiųjų mokyklų vadovams. Jo tikslas – informacija apie savivaldybių specialiųjų mokyklų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, veiklą, o taip pat apie ugdymo proceso jose eigą, padedančią mokiniams pereiti iš individualizuotų bendrojo ugdymo programų į atitinkamas profesinio mokymo programas.

 
 
       

Renginyje skaityti pranešimai:

 

Į pagalbą mokyklai, mokiniui ir mokytojui. Izabelė Grauslienė, Edita Norvaišienė

Socialinių įgūdžių ugdymo programa - mokyklos galimybės ir tėvų lūkesčiai. Daiva Vaišnorienė

Mokinių, turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesinis mokymas. Jolanta Zabietienė

Savivaldybių specialiųjų mokyklų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, veikla.  Stanislava Strolaitė

 

  


 

2014-05-13

 

2014 m. gegužės 5-9 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizavo tarptautinį pažintinį vizitą Lietuvoje tema „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (angliškai „Creating Safe Environmet in School“). Pažintinio vizito tikslas – supažindinti užsienio svečius su Lietuvos švietimo sistema, jos strategija, mokyklos nelankymo problemos sprendimu, prevencinių programų įgyvendinimu mokyklose. Vizito organizavimą finansavo Švietimo mainų paramos fondas pagal Pažintinių vizitų programos projektą pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Skersinę paprogramę.

 

       

Vizito metu svečiai lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijoje, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Vilniaus lopšelyje darželyje „Pasaka“, Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje, Vilniaus „Ažuolyno“ progimnazijoje, Kauno jaunimo mokykloje, Kauno miesto savivaldybėje, Vilniaus psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje, VšĮ „Paramos vaikams centras“.

Svečiai į Lietuvą atvyko iš Airijos, Prancūzijos, Vokietijos, Turkijos, Graikijos, Kipro ir Nyderlandų karalystės.

 


2014-05-12

 

2014 m. gegužės 9 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Klaipėdos universitetu, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru Klaipėdos universiteto „Aula Magna" konferencijų salėje organizavo mokslinę - praktinę konferenciją „Psichikos sveikatos strategijos nuostatų įgyvendinimas Lietuvos mokyklose: priemonės, sprendimai, problemos".  Konferencijos metu buvo aptarti švietimo ir kitų specialistų bendradarbiavimo klausimai, siekiant užtikrinti Psichikos sveikatos strategijos nuostatų sėkmingą įgyvendinimą ir psichikos sveikatos sutrikimų prevenciją, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. XII-706 Dėl 2014 metų paskelbimo vaikų sveikatos metais ir aptarti Vaikų sveikatos metų stiprinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 271vykdymą.

Konferencijoje dalyvavo 200 dalyvių (psichologai, socialiniai pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai ir kt.)

 

Konferencijos akimirkos žiūrėti čia >>

 


2014-03-28

Informuojame, kad įstaigos, kurios siuntė prašymu T. Attwood knygai „Aspergerio sindromas. Išsamus vadovas." gauti, galėsite atsiimti knygas prieš tai suderinę visas aplinkybes su Lina Jucyte el. paštu lina.jucyte@sppc.lt. Jums reikia parašyti elektroninį laišką, nurodant, kad pageidaujate atsiimti knygą ir Jums bus atsakyta į laišką su detalia informacija, kurioje sužinosite, kaip tai padaryti. Lauksime Jūsų laiškų!2014-02-26

Šių metų vasario 18 dieną Joniškio ,,Saulės" pagrindinėje mokykloje, turinčioje specialiojo ugdymo skyrių, vyko tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija ,,Švietimo pagalbos specialistų gerosios patirties sklaida ugdymo procese. Ieškojimai. Atradimai. Iššūkiai. Galimybės". Joje dalyvavo daugiau nė 160 švietimo pagalbos specialistų iš įvairiausių Lietuvos vietovių, o taip pat iš kaimyninės Latvijos - Rygos lietuvių vidurinės mokyklos. Be kitų pateiktų pranešimų ir naujausios informacijos apie švietimo pagalbos teikimą Lietuvos mokyklose, plenarinio posėdžio metu buvo galima išgirsti ir kolegių iš Latvijos pasakojimą apie švietimo pagalbos specialistų komandinį darbą Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui atstovavo bei konferencijos metu teikė siūlymų švietimo pagalbos gerinimui mokyklose Laimutė Motuzienė ir Irena Bujauskienė.

 


2014-02-18

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo valstybės planavimo projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas". 2014 m. vasario 11 d. įvyko T. Attwood knygos „ASPERGERIO SINDROMAS. Išsamus vadovas" pristatymas.

Pateikiame pristatyme darytus pranešimus:

 

Autizmo spektro sutrikimai ir jų įtaka psichosocialinei adaptacijai. Dr. Sigita Lesinskienė

Aspergerio sindromas: evoliucija, smegenys, genetika. Prof. Albinas Bagdonas

Tony Attwoodo  knygos „ASPERGERIO SINDROMAS. Išsamus vadovas" pristatymas. Živilė Aleškaitienė

 

 


2014-02-03

2014 m. sausio 30 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre surengtas Vilniaus rajono  PPT specialistų ir specialiųjų pedagogų bei logopedų metodinio būrelio pažintinis metodinis vizitas. Jo metu švietimo pagalbos specialistai buvo supažindinti su aktualijomis, akcentais ir problemomis  specialiojo ugdymo srityje (R. Kišonienė),  su Centro ir Specialiosios pedagogikos skyriaus veiklomis bei specialiosiomis mokymo priemonėmis (E. Norvaišienė, R. Liubinavičienė), pedagoginio psichologinio mokinio vertinimo instrumentais (V. Gudauskienė) bei pagalbos organizavimu mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių dėl autizmo sindromo (V. Karalienė).

Renginio metu kalbėjusioji Vilniaus rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio  vadovė Ana Pavilovič - Jančis papasakojo apie Vilniaus rajono švietimo pagalbos specialistų veiklą. Viena jų darbo krypčių - tarties ir kalbos vertinimo kortelių lenkų ir rusų kalbomis rengimas. Baigus šį darbą,  bus surengta tarties ir kalbos vertinimo kortelių pateiktis ekspertavimui.

 


 

2013-01-16

 

 

2012 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu buvo parengtos Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (2012 m. rugpjūčio 28 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1268). Jomis siekiama padėti mokykloms užtikrinti mokyklos bendruomenės narių fizinį ir psichologinį saugumą. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2013 metų lapkričio gruodžio mėn. eilėje didžiausių Lietuvos miestų organizavo seminarus ,,Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams įgyvendinimo mokykloje galimybės", skirtus mokyklų administracijų, vaiko gerovės komisijų atstovams. Seminarų tikslas - pristatyti parengtą metodinę medžiagą - filmą, kuriame pateikiami šių rekomendacijų taikymo mokykloje aspektai; filmuotas mokyklos gyvenimo situacijas komentuoja psichologai, teisininkai, policininkai. Seminarus vedė psichologė dr. N.Grigutytė.


2013-01-16

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizavo vienos dienos seminarus Bendravimo su vaikais kursų lektoriams. Seminarai buvo skirti specialistams, dirbantiems tose įstaigose, kurioms Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų vedimo funkciją delegavo vietos savivaldybė. Seminarai vyko 2013 metų lapkričio-gruodžio mėnesiais Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Seminarus vedė psichologė Jūratė Baltuškienė.

Detalesnę teisinę informaciją apie Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų vykdymo tvarką, patvirtintą kursų programą ir kt. galima rasti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro tinklapio skyrelyje „Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa“.

 2014-01-14

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 111 priemonę (Parengti tikslines saugios mokyklos neformaliojo ugdymo prevencines programas, stiprinančias vaikų sveikatą ir socialinį bei emocinį atsparumą, ir jas įgyvendinti) Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2013 metais parengė dviejų naujų prevencinių programų, skirtų mokyklos bendruomenei, projektus:

seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo prevencijos programos; paskirtis - padidinti mokyklos bendruomenės kompetenciją ir jautrumą mokinių seksualinės prievartos atpažinimo, įveikimo ir prevencijos klausimais, paskatinti mokytojus, mokyklos specalistus ir kitą personalą, su mokykla bendradarbiaujančius kitų institucijų specialistus, tėvus ir mokinius bendradarbiauti apsaugant mokyklos jaunimą nuo seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo.

konfliktų prevencinės programos; paskirtis - įgalinti mokyklos bendruomenę konstruktyviai spręsti konfliktus ir mažinti agresyvaus bendravimo apraiškas. Mokykloje sukurti draugišką mokymuisi ir bendravimui aplinką, kurioje kiekvienas mokyklos bendruomenės narys būtų fiziškai ir psichologiškai saugus, kad galėtų mokytis ir dirbti, palaikyti konstruktyvius ryšius tarp mokytojų, mokinių ir tėvų, kad kiekvieno poreikiai ir skirtingumas būtų gerbiami.

 

Parengtų prevencinių programų projektai bus išbandomi atrinktose mokyklose, vertinamas jų poveikis, mokykloje vykstantys pokyčiai. Priklausomai nuo gautų rezultatų programų projektai bus tobulinami ir parenti galutiniai prevencinių programų variantai.

Šių prevencinių programų projektai parengti ir bus išbandyti valstybės planavimo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" lėšomis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis. 

 2013-12-23

2013 m. gruodžio 3, 4, 10, 12 ir 18 d. buvo įvykusios penkios Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamo projekto "Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas" viešinimo konferencijos, kurių metu projekto vykdytojas, partneriai, lektoriai/konsultantai, dalyviai ir kiti susiję su projektu asmenys, dalijosi dalyvavimo minėtame projekte patirtimi.

Keturios konferencijos vyko projekto partnerių savivaldybėse, t.y. Švėkšnos regione, Plungėje, Panevėžyje, Gelgaudiškio regione, o penktoji konferencija - Vilniuje. 

   

 


2013-12-20

 

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA

 

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija ( Psichologų atestacijos nuostatai1 PRIEDAS2 PRIEDAS3 PRIEDAS)

 

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (komisijos sudėtis >> ). Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

 

Komisijos posėdžių datos 2014 metais: vasario 7 d. (tik turimos kvalifikacinės kategorijos atitikties nustatymui), kovo 21 d., birželio 27 d. ir spalio 24 d.

 


 

2013-11-17

 

Lietuvos Respublikos Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru 2013 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų salėje surengė konferencijoją „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose".

Konferencijos dalyviai Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gali rasti čia >> 

 


 

 2013-12-11

 

2013 m. gruodžio 8 d.  parodoje „Mokykla 2013"  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Olweus patyčių prevencijos programos vyr. intruktoriai Ieva Dulinskaitė ir Laurynas Žakevičius vedė klasės valandėlę tėvams patyčių ir smurto prevencijos tema. Valandėlės metu buvo aptarti klaidingi mitai apie patyčias, paplitę tarp mokytojų, mokinių ir tėvų,  galimi veiksmai įvairiose patyčių situacijoje: kaip elgtis ir kaip kalbėti tėvams, kurių vaikas stebėjo patyčių situaciją, kokių veiksmų imtis patyčias patyrusio vaiko tėvams bei kaip reaguoti, jei tavo paties vaikas prisidėjo prie patyčių.


 
 
 

Valandėlės metu siekėme paskatinti tėvus ne tik paanalizuoti savo pačių nuostatas ir požiūrį į patyčias, bet ir pakonfrontuoti su klaidingais įsitikinimais bei atrasti būdų, kaip padėti vaikui, susiduriančiam su patyčių situacija.

Olweus patyčių prevencijos programa įgyvendinama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" lėšomis.

 

 


 

 2013-11-19

Lapkričio 14–15 d. Vilniuje vyko Europos socialinio fondo (ESF) konferencija „Stabdyti jaunimo nedarbą Europoje, kuriant geresnę ateitį jaunimui“.Atstovai iš visų ES valstybių narių diskutavo, kaip, pasinaudojant jau įgyvendintų projektų patirtimi ir efektyviai naudojant finansinius instrumentus, sumažinti jaunimo nedarbą, tuo sukuriant jaunimui geresnę ateitį Europoje, aptarė vyriausybių planus, jaunimo įtraukimą į darbo rinką, naujas galimybes anksti mokyklas paliekantiems moksleiviams, problemų prevenciją bei „antro šanso“ priemones.

 
 

Konferencijos metu vyko darbas grupėse keturiomis temomis: Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas ir ESF parama Jaunimo garantijų iniciatyvai, partnerystė ir sprendimų priėmėjų kompetencijų ugdymas; ką daryti, kad jaunimas anksti nepaliktų mokyklos: darbas su socialinės atskirties grupėmis, „antro šanso“ galimybė, palydėjimas ir konsultavimas; jaunimo darbo įgūdžiai: kokybiškos stažuotės, gamybinė praktika ir geografinio mobilumo skatinimas; jaunimo verslumo skatinimas: įgūdžių ugdymas ir parama verslo pradžiai.

Darbo grupėse metu kaip gerosios praktikos pavyzdį Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras buvo pakviestas pristatyti 2005 - 2011 m. vykdytą projektą "Iškritusių iš mokyklos mokinų grąžinimas", kuris dėl savo aktualumo ir adekvačių bei novatoriškų darbo metodų susilaukė konferencijos dalyvių susidomėjimo. Projektą pristatė centro socialinis pedagogas Rytis Šiautkulis ir projekto vadovė Kristina Ignatavičienė.    

Renginio metu vyko ir geriausių ESF projektų paroda, kurioje pristatyti efektyviausi ir praktikoje pasitvirtinę projektai, kurie buvo finansuoti ESF 2007–2013 m. ir kurie būtų gerosios praktikos pavyzdžiai ruošiantis 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui.

 


 

2013-11-13 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Klaipėdos universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, kitomis aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis socialinius pedagogus 2013 m. lapkričio 8 dieną Klaipėdos universiteto „Aula Magna" konferencijų organizavo mokslinę - praktinę konferenciją „Vaikų ir jaunimo socializacijos galimybės socialinio pedagogo veikloje , kuriant saugią ir sveiką aplinką".

 

Konferencijos metu buvo aptartas 16-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių įgyvendinimas, pagal kurį rengiamas Vaikų ir jaunimo socializacijos veiksmų planas, apimantis vasaros poilsio organizavimą, socializacijos centrų pertvarką ir kitas veiklas, kur socialiniams pedagogams tenka ypatingas dėmesys vaiko socializacijos procese kartu su mokyklų bendruomenių nariais - klasių vadovais, mokytojais, tėvais ir mokyklos administracija, aptariant vaikų pozityviosios socializacijos ir socialinės partnerystės prielaidas Lietuvoje, darnios ir tvarios visuomenės vystymąsi.

Konferencijoje dalyvavo 200 žmonių.

 

Video reportažas apie konferenciją: rasite čia >>


 

2013-10-10

 

Brunel universiteto (Londonas/Didžioji Britanija) ergoterapijos magistrantūros studentė Jekaterina Dutkevič organizuoja tyrimą ,,Kinect žaidimų konsolės pagrindu sukurtos sistemos taikymas vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi viršutinių  galūnių reabilitacijoje: vienetinių atvejų analizė". Pagrindinis tyrimo tikslas yra išsiaiškinti ar Kinect žaidimų konsolės pagrindu sukurta sistema gali būti taikoma cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų viršutinių galūnių reabilitacijoje.

Dauugiau informacijos rasite čia >> 

arba kreipiantis tiesioginiais kontaktais: Jekaterina Dutkevič, 8 621 06708, jekaterina.dutkevic@gmail.com


 


2013-10-04


          
 

    Trečioji paroda „Mokykla 2013" kviečia ieškoti, atrasti, išdrįsti

Paroda „Mokykla" - didžiausias švietimo specialistus, mokytojus, mokinius ir jų tėvus jungiantis renginys Lietuvoje, pristatantis naujausias ugdymo tendencijas ir inovatyvius mokymo būdus. Šiais metais parodos renginiuose bus daug diskutuojama lyderystės švietime tema, taip pat - demonstruojamos galimybės netradiciškai dėstyti gamtos mokslus. Parodos rengėjai kvies aktyviai dalyvauti diskusijose, susitikimuose, atvirose pamokose, išmėginti savo jėgas konkursuose ir kūrybinėse dirbtuvėse, išbandyti įvairias priemones ir pasisemti idėjų kūrybingam darbui mokyklose.

Daugiau informacijos - http://www.parodamokykla.lt/

 

 

 


2013-09-12

2013 m. birželio 30 - liepos 12 dienomis Paryžiuje,  Diderot  universitete  vyko Feursteino instituto organizuoti tarptautiniai vasaros mokymai. Mokymuose dalyvavo  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  specialistės - Specialiosios pedagogikos skyriaus  pavaduotoja Lina Palačionienė ir Psichologijos  skyriaus psichologė   Aida Šimelionienė.   Mokymai buvo finansuoti iš Mokymosi visą gyvenimą programos  Comenius  paprogramės   lėšų. 

Feuersteino instituto organizuotame vasaros  mokymuose dalyvavo   virš 400  dalyvių iš 38  pasaulio  šalių.    Instituto   organizuotuose mokymuose vienu metu vyko 14 programų seminarai.  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistės mokėsi dirbti   Feuersteino  Instrumentinio  papildymo FIE (angl.  Feuerstein instrumental enrichment) Basic pasirengimo mokytis arba didesnių galimybių išmokti mokymų programa, skirta 3-9  metų vaikams.  

Mokymo metu vyko paskaitos bei praktiniai užsiėmimai grupėse, buvo mokomasi  tarpininkauti, vesti FIE -Basic programos pamokėles, analizuoti mokymosi tarpininkaujant strategijas  dirbant  su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais  vaikais.  Mokymų pabaigoje   dalyviams buvo įteikti  mokymų programą patvirtinantys pažymėjimai. 

  

 


2013-09-02

 

  

Informuojame, kad į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo valstybės planavimo projekto "Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) plėtra, II etapas" efektyvios tėvystės įgūdžių švietimo pagalbos specialistams mokymus 2013 m. rugsėjo 18, 19, 20 d. 2013 m. spalio 2, 3, 4 d. ir 2013 m. spalio 28, 29, 30 dienomis Vilniuje, registracija yra baigta

       

2013-08-28

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo valstybės planavimo projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas". Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo 18, 19, 20 dienomis; 2013 m. spalio 2, 3, 4 d.; 2013 m. spalio 28, 29, 30 d. Vilniuje (Viešbutis GREEN Vilnius Hotel, Pilaitės pr. 20, Vilnius) vyks  efektyvios tėvystės įgūdžių švietimo pagalbos specialistams mokymai, skirti psichologams, specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams, dirbantiems Pedagoginėse psichologinėse tarnybose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, pradinio ugdymo ir/ar pagrindinio ugdymo mokyklose. Mokymų darbotvarkėsrugsėjo 18, 19, 20 d.; spalio 2, 3, 4 d.; spalio 28, 29, 30d.

Renginys nemokamas.

Maloniai kviečiame registruotis el. paštu lina.jucyte@sppc.lt  ir dalyvauti mokymuose. Dalyvių skaičius - 20-22 dalyviai (vienuose mokymuose).

Registruojantis reikia nurodyti savo vardą pavardę, pareigas, įstaigą, kurioje dirbate, kontaktinį telefoną ir el. paštą, taip pat būtina nurodyti jei reikalinga nakvynė (aktualu tik ne Vilniuje gyvenantiems dalyviams).

 

DĖMESIO! Jei jau esate dalyvę šiuose mokymuose, maloniai prašome, nesiregistruoti bei neregistruoti kolegų iš tos pačios įstaigos, kurios bent 1 specialistas jau dalyvavo šiuose mokymuose. Dėkojame už supratingumą.   

     

 


2013-08-01

 

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" konkurso  pirmą etapą, patvirtinti sąrašai mokyklų, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės (žr. „Mokyklų sąrašas") [įsakymas].

Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti nuo 2013-08-01 iki 2013-09-10 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius. Paskirtu laiku neatsiėmusios specialiųjų mokymo priemonių, mokyklos bus braukiamos iš konkurso sąrašo.

Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonais: (8 5) 230 53 71.

Asmuo atsiimantis mokymo priemones būtinai turi pateikti įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones.

 


2013-07-26

 

Š.m. liepos 19 d. poilsio ir seminarų centre „Dubingiai" vyko Europos socialinio fondo agentūros (toliau - ESFA) organizuotas  Glaudesnio bendradarbiavimo skatinimo renginys (konkursas). Renginio tikslas - skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp Projektų įgyvendintojų, ESFA, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau - ŠMM) ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įvertinti ir viešinti įdomius, naudingus, novatoriškus, aktualius ESF projektus, kūrybiškai pristatant atrinktų projektų idėjas, veiklas ir rezultatus.

 

   
 
       

 

Dalyvauti konkurse buvo pakviesti 10 ESFA atrinktų projektų, tarp jų ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (toliau - SPPC) įgyvendinamas projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) (toliau - Projektas). Projekto pristatymo parengimui buvo suburta „SS komanda", sudaryta iš SPPC, ESFA ir ŠMM atstovų, kurie bendromis jėgomis sukūrė filmuką atspindintį projekto idėjas, veiklas ir rezultatus. Tokio komandinio darbo rezultatas - laimėjimas vienoje iš keturių nominacijų kategorijoje - Publikos mėgstamiausias projektas"

 


 

2013-07-02

 

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" konkurso  pirmą etapą, patvirtinti sąrašai mokyklų, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės (žr. „Mokyklų sąrašas") [įsakymas].

Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti nuo 2013-07-04 iki 2013-07-12 arba nuo 2013-08-12 iki 2013-09-13 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius. Paskirtu laiku neatsiėmusios specialiųjų mokymo priemonių, mokyklos bus braukiamos iš konkurso sąrašo.

Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonais: (8 5) 230 53 71.

Asmuo atsiimantis mokymo priemones būtinai turi pateikti įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones.

 


2013-06-05

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau - SPPC) vykdo projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas", kuris finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Viena iš projekto veiklų - parengti ir pritaikyti specialiąsias mokymo priemones mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas ir pagal individualizuotas programas. Parengtos priemonės bus perduotos naudotis Lietuvos ugdymo įstaigoms.

Siekdami užtikrinti tinkamą išleistų priemonių padalijimą mokykloms bei ištirti mokymo priemonių poreikį prašome iki birželio 25 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną (pridedama) paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius(su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el.paštu irena.stankuviene@sppc.lt

 

 >> Kvietimas dalyvauti projekte

  >>Specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną 

 


 2013-05-27

2013 m. gegužės 21 d. Vilniuje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre buvo organizuotas renginys specialiųjų mokyklų vadovams. Renginio organizatoriai Švietimo ir Mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

 
 
 
 

Įžanginį žodį tarė Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Edita Tamošiūnaitė. Švietimo ir mokslo ministerijos specialistės Egidija Nausėdienė, Teresa Aidukienė, Daiva Vaišnorienė renginio dalyvius supažindino su švietimo pagalbos teikimo, pradiniopagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimu 2013-2015 metais specialiosiose mokyklose  (ugdymo planu) bei  socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimo aspektais.

SPPC įgyvendinamo projekto ,,Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" vadovė Izabelė Grauslienė pristatė specialiąsias mokymo priemones, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Praktine patirtimi pasidalino Vilniaus miesto ,,Vilties" specialiosios mokyklos - daugiafunkcinio centro direktorė Augienė Vilūnienė. Vyko darbas grupėse, aptartos  specialiųjų mokyklų vadovų iškeltos problemos bei teikti siūlymai dėl veiklos tobulinimo.

 
Anksčiau publikuotos aktualijos>>
     
     
   
  
  
   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas