('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 174
Dabar naršo: 12

 

 2017-04-19

Šiandien 14.00 val. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai „Mokytojo TV" tiesioginės transliacijos metu pristatys pagrindines rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose nuostatas, aptars mokyklos vadovo vaidmenį kuriant saugią aplinką ir telkiant kolektyvą bendrai veiklai, savivaldybės lygmens įstaigų pagalbą mokykloms vykdyti smurto prevenciją.

Kviečiame aktyviai dalyvauti, užduoti klausimus, išsakyti savo nuomonę, pateikti įžvalgų.

Diskusijoje dalyvaus:
Vilniaus „Ąžuolyno" progimnazijos direktorius Audrius Tavoras, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas,
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologės Sigita Kemerienė ir Kristina Ignatavičienė.

Transliacijos nuoroda>>

Daugiau informacijos>>

Nuoroda į rekomendacijas>>

  

2017-04-05


2017 metų kovo 31 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras pasirašė sutartį dėl Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) įgyvendinimo. Projekto tikslas - kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Šio projekto lėšomis bus finansuojamas įvairių sričių prevencinių programų įgyvendinamas mokyklose, organizuojami mokymai mokyklų vadovams apie saugios aplinkos mokykloje kūrimą ir prevencinės veiklos vykdymą, siekiant plėsti prevencinių programų pasiūlą bus parengta savižudybių prevencinės programos metodinė medžiaga ir išbandyta savižudybių prevencijos programa atrinktose mokykloje. Projekto veikloms įgyvendinti iš viso skirta 1,9 mln. Eur.

Per trejus projekto įgyvendinimo metus numatoma į projekto veiklas įtraukti apie 500 mokyklų, kurios neįgyvendina nė vienos smurto ir patyčių prevencijos programos, o dar apie 400 mokyklų, kurios jau įgyvendina prevencines programas, skatinti į šias veiklas įtraukti kuo didesnį mokinių ir mokytojų skaičių. Todėl projekto veiklose numatomi ne tik mokymai naujai įsitraukusių mokyklų bendruomenės nariams, bet taip pat mokymai ir konsultacijos jau ne vienerius metus prevencines programas įgyvendinantiems pedagogams.

 

 


2017-03-31

Pradedame vykdyti mokyklų, pageidaujančių diegti Olweus patyčių prevencijos programą 2017-2018 metais, atranką. Mokyklų atrankos kriterijai bei įsipareigojimai nurodyti dokumente Informacija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams. Mokyklos, norinčios dalyvauti programoje, kviečiamos užpildyti Mokyklų atrankos klausimyną ir iki š.m. balandžio 28 d. atsiųsti jį adresu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu OLWEUS PROGRAMOS ATRANKAI). Iš pradžių galite nuskanuoti užpildytus klausimynus ir atsiųsti el.paštu olweus.programa@sppc.lt 

 

Sertifikuotų Olweus patyčių prevencijos programos instruktorių sąrašas

 

Mokyklų, dalyvaujančių Olweus programos V-ame etape, sąrašas

Mokyklų, dalyvaujančių Olweus programos IV-ame etape, sąrašas

Mokyklų, dalyvaujančių Olweus programos III-ame etape, sąrašas

Mokyklų, dalyvavusių Olweus programos II-ame etape, sąrašas     

 Mokyklų, dalyvaujančių Olweus programos I-ame etape, sąrašas

 

Tyrimo Olweus klausimynu pristatymą (2011 m.) galite rasti čia>>

Naudodami šio tyrimo rezultatus, prašome nurodyti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą kaip tyrimo atlikėją ir duomenų savininką.

 

 


 2017-03-31

                                

Š.m. balandžio 3 d. (pirmadienį) 17.30 val. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje (Vilniuje Šv. Jono g. 11) įvyks Vėtrės Antanavičiūtės fotografijų parodos „Lietaus vaikas" atidarymas. Paroda skirta Pasaulinei autizmo supratimo dienai, kuri minima balandžio 2 d.


Parodoje autorė pristato fotografijas, kuriose fiksuojamas lietaus vaiko žvilgsnis į gyvenimą. Lietaus vaikas - tai berniukas, kuris išoriškai niekuo nesiskiria nuo kitų savo bendraamžių, tačiau gyvena savo pasaulyje, kuris daugumai žmonių sunkiai suvokiamas.


Prieš kelerius metus buvo įkurta Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai", vienijanti šimtus šeimų, auginančių vaikus autistus. Šis berniukas - vienas iš tokių lietaus vaikų.

 Paroda veiks iki 2017 m. balandžio 14 d. Daugiau apie autorę ir parodą >>

Galerijos darbo laikas: I-IV 8-17 val., V 8-16 val.

Kviečiame dalyvauti!

 


 

2017-03-15

 

 

Informuojame, kad įgyvendinant Švietimo įstatymo pataisas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. spalio 18 d. (XII-2685)  , yra parengtos  2017 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-190 patvirtintos Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos.

Rekomendacijos nustato mokyklos, savivaldybės ir nacionalinio lygmens prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias kibernetinėje erdvėje) aplinkos kūrimui mokyklose. Rekomendacijos mokykloms įsigalios 2017 m. rugsėjo 1 d.

Rekomendacijas galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje, skiltyje „Švietimas“ / Patyčių ir smurto prevencija arba spausdami čia >>

 

 


 

2017-03-15

 

Dalinamės aktualia informacija, kuri buvo išsiųsta savivaldybių pedagoginėms psichologinėms tarnyboms ir mokykloms. 

Rekomendacijos tėvams apie savižudybių ir psichologinių krizių prevenciją

Rekomendacijos mokytojams apie savižudybių ir psichologinių krizių prevenciją

 


 

 2017-03-14

 


 
 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras didžiuojasi dalyvaudamas tarptautiniame  Erasmus + projekte ,,Imagining the future"  (liet. ,,Įsivaizduojant ateitį")  (Erasmus + Key Action 2 Project 2015-1-UK01-KA201-013723 2).

Projekto partneriai: Specialiosios pedagogikos ir psichologijoe centras, Linkoping miesto savivaldybe (Švedija), ,,Junedalsskolen" (Švedija), ,,Swiss Cottage School" (Anglija), ,,Northridge Community School‘ (Anglija).

Projekto tikslas - bendradarbiauti skatinant įvairių Europos šalių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių, tarpusavio bendravimą, gerinant jų įdarbinimo galimybes, modeliuojant,  koks galėtų ir/ar turėtų būti šių mokinių ugdymas ateityje, siekiant efektyviai integruoti juos į visuomenines veiklas bei  darbo rinką.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2017 m. kovo 7-9 dienomis organizavo Tarptautinį projekto partnerių susitikimą Vilniuje.  Susitikimo metu projekto komanda diskutavo apie projekto veiklų įtaką jame dalyvaujantiems mokiniams, apie specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turinčių mokinių rengimą darbo rinkai skirtingose Europos šalyse, dirbo darbo grupėse rengiant projekto deklaraciją, vykdė informacinių sistemų panaudojimo projekto veiklose pratybas, lankėsi Vilniaus ,,Vilties" specialiojoje mokykloje - daugiafunciame centre, Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinėje mokykloje, kuriose dalinosi gerąja patirtimi.

Projekto veiklos vyks iki 2018 m. lapkričio mėn.

 


 

 2017-03-14

 

Prisidėdamas prie „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017" Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja paskaitas tėvams „Kai mano vaikas susiduria su patyčiomis". Paskaitas skaitys Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamos patyčių prevencijos programos Olweus instruktoriai.

Kovo 20 d. 18.00 paskaita vyks Panevėžio Minties gimnazijoje (Kniaudiškių g. 40). Lektorė Redita Šarapajevienė. Registruotis ar sužinoti daugiau informacijos apie renginį galite el. paštu redita.sarapajeviene@gmail.com

Kovo 21 d. 16.00 paskaita vyks Vilniuje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre (Viršuliškių g. 103) Lektorė Ieva Dulinskaitė. Registruotis ar sužinoti daugiau informacijos apie renginį galite el. paštu ieva.dulinskaite@gmail.com

Kovo 22 d. 15.00 paskaita vyks Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje (Vytauto Didžiojo g. 1). Lektorė Alma Radvilė. Registruotis ar sužinoti daugiau informacijos apie renginį galite el. paštu alma.radvil@gmail.com

 

 


 

 2017-02-07

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Facebook bendruomenėje turi savo paskyrą, tad kviečiame apsilankyti  ir sekti mus čia>>

 


 2017-01-27

2017 m. sausio 26 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre vyko metodinė diena savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijų atstovams. Šį kartą aptarti probacijos ir policijos pareigūnų vaidmenys  įgyvendinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistemą, analizuotas Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo santykis su Baudžiamuoju kodeksu, diskutuota 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Administracinių nusižengimų kodekso vykdymo aspektai, apžvelgtos 7-9 klasių moksleivių delinkventinio elgesio tendencijos Lietuvoje ir Europoje.

Skaityti pranešimai:


1.       Daiva Brudnienė, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūra
2.       Kęstutis Stelmokas, Kristina Smirnova, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
3.       Renata Katinaitė, Simona Nikartas, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
4.       Renata Giedrytė-Mačiulienė, Laura Ūselė, Lietuvos teisės institutas 

 


 

Atnaujinta 2017-01-11

KVIEČIAME NAUDOTIS SPECIALIOSIOMIS KOMPIUTERINĖMIS MOKYMO PRIEMONĖMIS

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras), įgyvendinęs projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, primena, kad projekto lėšomis buvo parengtos dvi kompiuterinės specialiosios mokymo priemonės:

Kompiuterinė matematikos priemonė 1-4 klasėms internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi sunkumų / sutrikimų. Priemonė pasiekiama adresu:

sppc.emokykla.lt

Kompiuterinė lietuvių kalbos priemonė 1-4 klasėms  internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais lietuvių kalbos mokymosi sunkumų. Priemonė pasiekiama adresu:

lietuviu1-4.mkp.emokykla.lt 

Centras maloniai kviečia naudotis šiomis specialiosiomis mokymo priemonėmis!

Informacija dėl registracijos – kiekvienos priemonės el. svetainėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis  el.paštu irena.stankuviene@sppc.lt, arba tel.:  (8 5) 230 53 71.

 


 

2016-12-28

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliko bendrojo ugdymo mokyklų apklausą apie prevencinių programų įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais. Apklausos tikslas - įvertinti prevencinių programų įgyvendinimo, metodinių priemonių naudojimo mastą ir ypatumus Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose bei numatyti galimas prevencinės veiklos tobulinimo ir plėtros kryptis.

Ataskaitoje apklausos rezultatai analizuojami dviem lygmenimis - mokyklos ir savivaldybės. Pirmoje dalyje aptariami bendri duomenys apie prevencinių programų įgyvendinimą mokyklose, išskiriant akredituotų ir neakredituotų programų, į mokyklos ugdymo turinį integruojamų programų vykdymo aspektus, taip pat apžvelgiama metodinių priemonių naudojimo praktika Lietuvos mokyklose, pateikiami mokyklų siūlymai dėl prevencinės veiklos tobulinimo ir išvados, susijusios su pateiktos statistinės informacijos apie prevencinę veiklą turiniu.

Kitoje apklausos rezultatų dalyje pateikiami kiekvienos savivaldybės duomenų profiliai, iliustruojantys joje veikiančių ir apklausoje dalyvavusių mokyklų įgyvendinamos prevencinės veiklos ypatumus, metodinių priemonių naudojimo mastą 2015-2016 m. m.

Kviečiame savivaldybių administracijų specialistus ir mokyklų administracijos atstovus  susipažinti su apklausos ataskaita (rasite čia>>). Tikimės, kad gauti rezultatai padės įvertinti situaciją mokyklose ir savivaldybėse bei planuoti prevencinės veiklos plėtrą.

Apklausos organizatoriai dėkoja apklausoje dalyvavusių mokyklų administracijoms už bendradarbiavimą teikiant ir tikslinant duomenis, išsakant siūlymus dėl prevencinės veiklos tobulinimo bei savivaldybių administracijų atstovams aktyvinant mokyklas dalyvauti šioje apklausoje. 

 


 

2016-12-22

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA

 

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija ( Psichologų atestacijos nuostatai1 PRIEDAS2 PRIEDAS3 PRIEDAS)

 

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (komisijos sudėtis >> ). Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

 

Komisijos posėdžių datos 2017 metais: kovo 31 d.; birželio 16 d.; spalio 27 d.; gruodžio 8 d.

 

 


2016-12-13

Šių metų lapkričio 15 d. Klaipėdoje, lapkričio 22 d. Kaune ir gruodžio 6 d. Utenoje vyko Viešosios konsultacijos savivaldybių administracijoms. Konsultacijų tikslas - pristatyti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Švietimo įstatymų pakeitimo nuostatas, kurios pagrindžia tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir kompleksiškai (koordinuotai) teikiamos pagalbos vaikui iki 18 m. (turinčiam didelių ir labai didelių SUP iki 21 m.) ir jo šeimai teikimą, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus vaidmenį savivaldybėje ir aptarti  kaip savivaldybės galėtų pasiruošti įgyvendinti praktiškai šias nuostatas. Skaityti daugiau>>

 

 


Informacija atnaujinta 2016-11-29

Informuojame, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų programos (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 485) priemones, organizuoja seminarus mokyklų administracijų, vaiko gerovės komisijų atstovams, psichologams, socialiniams pedagogams ,,Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje". Seminarų tikslas - supažindinti mokyklų specialistus, mokytojus su Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatomis ir su juo susijusiais teisės aktais, pristatyti galimas smurto artimoje aplinkoje apraiškas, jų poveikį vaikų psichikos sveikatai ir raidai, vaikų elgesio ir emocinės būsenos požymius, galinčius padėti atpažinti vaikus, patiriančius smurtą ar esančius smurto artimoje aplinkoje liudininkais, aptarti mokytojų ar kitų mokykloje dirbančių specialistų bendravimo su vaikais ir pagalbos jiems teikimo mokykloje galimybes, mokyklos galimybes šviesti mokinių tėvus ir vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją.

Seminarai vyks:

2016 m. gruodžio 1 d. Vilniuje, Viršuliškių g. 103 (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre).  Seminaro pradžia 10.00 val., trukmė - 8 akad. val. Lektorės -  Telšių krizių centro psichologės Vanda Benaitienė ir Rasa Vintalienė. REGISTRACIJA BAIGTA

2016 m. gruodžio 8 d. Telšiuose, Džiugo g. 6, III korpusas  (Telšių krizių centre). Seminaro pradžia 10.00 val., trukmė - 8 ak. val. Lektorės: Telšių krizių centro direktorė, psichologė Vanda Benaitienė ir psichologė Rasa Vintalienė. Registracija vykdoma internete užpildžius anketą (registracijos anketa>>)

 

Dalyvavimas seminaruose - nemokamas, dalyviams bus išduodami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pažymėjimai. Dalyviams numatyta kava kavos pertraukų metu, maitinimas pietų metu - nenumatytas.

Būtina išankstinė registracija. Iš vienos mokyklos gali registruotis ne daugiau kaip 2 atstovai.

Dalyvių skaičius - ribotas. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Surinkus dalyvių grupę, registracija nutraukiama. Apie registracijos į seminarą patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime kiekvieną besiregistruojantį į seminarą el. paštu.

Atkreipiame dėmesį, kad seminarai ,,Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje" vyko 2015 m., todėl kviečiame registruotis tuos, kurie nedalyvavo šiuose seminaruose.

 


 

2016-11-02

Šių metų spalio 27 d.  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre  buvo organizuota specialiųjų mokyklų vadovams  metodinė diena. Pranešimus skaitė Žydronė Žukauskaitė - Kasparienė,  Švietimo ir mokslo ministerijos  Bendrojo ugdymo departamento direktorė, Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų  vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, dr. Violeta  Gevorgianienė, Vilniaus universiteto, Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros docentė, dr. Renata Geležinienė, Šiaulių  universiteto,  Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto docentė, Panevėžio „Šviesos", Plungės, „Diemedžio" ir  Gelgaudiškio „Šaltinio"  specialiojo ugdymo centrų  vadovai, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių vedėjai.  

 

Skaityti pranešimai

„Specialiosios paskirties įstaigos įtraukiojo švietimo kontekste ", Žydronė Žukauskaitė - Kasparienė, ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė

„Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo samprata ir paskirtis", Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų  vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja

„Vidutiniškai sutrikusio intelekto mokinių ugdymo kryptys: ką tai reiškia ir kodėl tai svarbu?", dr. doc. Violeta  Gevorgianienė, Vilniaus universitetas 

„Pozityvios elgsenos konstravimas individualiu, grupės ir instituciniu lygmeniu", dr. doc. Renata Geležinienė, Šiaulių universitetas

„Švietimo pagalbos ir konsultavimo organizavimo patirtis Panevėžio „Šviesos" specialiojo ugdymo centre",Petras Leikauskas , Panevėžio „Šviesos"  specialiojo ugdymo centro direktorius;  Rasa Ramanauskienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

„Plungės specialiojo ugdymo centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus veikla"., Rimantas Gentvilas, Plungės specialiojo ugdymo centro direktorius

„Intelekto bei elgesio ir / ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymas bei teikiamos pagalbos jiems ir su jais susijusiems asmenims Gelgaudiškio „Šaltinio" specialiojo ugdymo centre", Dalia Kasperavičienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

„Diemedžio" ugdymo centro veikla ir pagalbos teikimo galimybės", Aurelija Kasparavičienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja  

 

 


 

2016-10-18


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2016 m. spalio 6 d. pasirašė projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001 finansavimo ir administravimo sutartį.

Kiekvieno vaiko akademiniai gebėjimai turi būti atpažinti tam, kad kiekvienas mokytojas turėtų galimybę patenkinti unikalius vaiko ugdymo(-si) poreikius ir būtų siekiama didesnės kiekvieno mokinio pažangos.  Tad projekto metu bus sukurtos bei parengtos gabių vaikų atpažinimo bei įvertimo metodikos, instrumentai bei metodinės priemones Lietuvos pedagogams ir psichologams. Taip pat projekto metu mokinių ugdymosi galimybės gauti jų poreikius atitinkantį formalųjį ir neformalųjį ugdymą bus didinamos papildant bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas specialiais matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų praturtinančiais ir pagilinančiais moduliais, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo ugdymo formas, keliant mokytojų, psichologų ir kitų švietimo sistemoje dirbančių darbuotojų kvalifikaciją, praturtinant jų žinias įvairiuose nacionalinio ir tarptautinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Projektas apims daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvaus 30  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų- partnerių. Projekto veiklos truks dvejus metus. 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į

Projekto vadovę

Ingą Nekrošienę

Tel.: (8 5) 230 5372

inga.nekrosiene@sppc.lt 

 


  

2016-10-11

2016 m. spalio 26 d. Mykolo Romerio universitete Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru bei Mykolo Romerio universitetu surengė konferencijoją „PAGALBA VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS SAVIVALDYBĖSE: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS" . Konferencijoje dalyvavo mokslininkai ir praktikai: psichologai, socialiniai ir specialieji pedagogai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Pedagoginių psichologinių tarnybų darbuotojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vaiko gerovės ir  narkotikų komisijų nariai 

Konferencijos programa

Sandra Valantiejienė, tel. 8 5 2420979, el. p. sandra.valantiejiene@sppc.lt.

 


 2016-09-27


          

 

2016 m. rugsėjo 22 d.  įvyko   Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  organizuota Erasmus+:  Comenius Strateginių partnerysčių projekto ,,The  Feuerstein Method Implementation In School Activities'' (Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose)   (Nr.  2014-1-LT01 -KA201-000555)  baigiamoji konferencija.

   

Konferencijos metu  pedagogams  ir švietimo  pagalbos specialistams buvo pristatytos projekto veiklos ir jų metu sukurti intelektiniai produktai (studija, rekomendacijos, video medžiaga), supažindinantys su Feuersteino metodu ir jo pritaikymo mokyklose galimybėmis. 

 

 


 

2016-09-15

2016 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose" , organizuota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Lietuvos Respublikos Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru.  Konferencijoje mokslininkai, Policijos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, mokyklų bei kitų institucijų atstovai aptarė tendencijas ir aktualius psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos klausimus, tarptautinio tyrimo ESPAD-2015 duomenis. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su psichoaktyviųjų medžiagų daroma žala vaikams bei kokių priemonių privalo imtis mokyklos vadovai, bendruomenės, tėvai, savivaldybių administracijos ir jos institucijos.

Daugiau informacijos: Sandra Valantiejienė, tel. 8 5 2420979, el. p. sandra.valantiejiene@sppc.lt.

Konferencijos programa>>

Dalyvių pažyma>>  

 2016-05-27 

 

Informacija dėl ginčytinų atvejų vertinimo.

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Ginčytinų atvejų vertinimo komisijos dokumentai:

Ginčytinų atvejų vertinimo tvarkos aprašas >>

Ginčytinų atvejų vertinimo tvarkos aprašo priedai >>

 

 


 

2016-05-12

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA

 

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija ( Psichologų atestacijos nuostatai1 PRIEDAS2 PRIEDAS3 PRIEDAS)

 

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (komisijos sudėtis >> ). Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

 

Komisijos posėdžių datos 2016 metais: spalio 28 d. ir gruodžio 9 d.

 


 

2016-04-28


 

    Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė kampanija „Už saugią Lietuvą“ kviečia būti aktyviais, nelikti abejingais ir savo idėjomis, laiku ar žiniomis prisidėti prie kampanijos partnerių vykdomų veiklų. Prisijunk prie mūsų! Pasidalink savo darbais. Skirk savo laiko!

      www.uzsaugialietuva.lt

 

  2015-12-21

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre gruodžio 15d.  buvo organizuotas seminaras  pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams, logopedams - „Pagalbos galimybės mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių". Skaityti pranešimai apie įvairius sutrikimus, sukeliančius specialiuosius  ugdymosi poreikius, apie pagalbos teikimo galimybes mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, apie taikomus tinkamus ugdymo, elgesio   formavimo būdus ir metodus.

 

 

Seminare skaityti pranešimai:

 

„Matematikos mokymosi sutrikimas: raiška, įvertinimas, korekcija", Rūta Kibildienė, Vilniaus PPT specialioji pedagogė metodininkė.

„Sėkmingi ugdymo(si) būdai mokymosi sunkumus patiriančiam mokiniui", Edita Rožėnienė, Molėtų PPT specialioji pedagogė metodininkė.

„Specialistų gebėjimų įvairovė ir jų įtaka individualiai vaiko kalbos plėtotei", Kristina Domeikienė, Vilniaus PPT logopedė metodininkė.

„Pagalbos galimybės emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams", Virginija Karalienė, vaikų ir paauglių neurologė psichiatrė.

„Autistiško vaiko ugdymas bendrojoje klasėje. Galimybės ir iššūkiai", Loreta Grikainienė, SPPC logopedė metodininkė.

 

 2015-10-28

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas ES projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005 atliko analizę ir tyrimą LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo srityje. Kviečiame susipažinti:

 
 
 
 
Anksčiau publikuotos aktualijos>>
     
     
   
  
  
  
  
   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas