Į pradžią Svetainės žemėlapis El. paštas
('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1186685
Šiandien apsilankė: 688
Dabar naršo: 9

 2015-05-25

 

„Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002) lėšomis  parengtos rekomendacijos pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams „Naujosios (Z) kartos ugdymo pedagoginiai ir psichologiniai aspektai". Šios rekomendacijos parengtos  aprašo „Vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas" ir pravestų mokymų pedagogams ir mokymosi konsultantams pagrindu.

Rekomendacijas sudaro 2 dalys:

1. Naujosios (Z) kartos mokinių savybių ir ugdymo realybės sąryšingumo įžvalga: didaktinis diskursas.

2. Naujosios (Z) kartos mokinių mokymosi procesų psichologiniai aspektai.

Parengtos Rekomendacijos tėra orientyrai mokinių mokymosi procesų esminiams aspektams identifikuoti ir Naujosios (Z) mokinių kartos mokymosi efektyvumui didinti.

Rekomendacijos yra skirtos mokyklų pedagogams, tačiau jomis sėkmingai gali pasinaudoti ir švietimo pagalbos specialistai bei kiti, besidominantys naująja karta ar su ja dirbantys.

Rekomendacijos pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams „Naujosios (Z) kartos ugdymo pedagoginiai ir psichologiniai aspektai"

 2015-05-25

 

Šių metų gegužės 21 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre įvyko metinis renginys mokyklų, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovams. Jame pranešimus skaitė Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja,  Daiva Vaišnorienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė, Teresa Aidukienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, Virginija Karalienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Specialiosios pedagogikos skyriaus gydytoja neurologė, Genė Žilinskienė, Gelgaudiškio ,,Šaltinio" specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja ir Edita Astapovičienė, Vilniaus ,,Atgajos" specialiosios mokyklos direktorė.


Renginio metu buvo nutarta steigti mokyklų, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovams, asociaciją. Išrinktas organizacinis komitetas.

 

Renginyje skaityti pranešimai:

Agresija, kaip netoleruotinas elgesys klasėje. Dr. V. Karalienė

Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos kūrimas ir pritaikymas. Genė Žilinskienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja

Ugdymo planas – mokinių ugdymosi reikmėms tenkinti ir mokyklos veiklos tikslams įgyvendinti. Daiva Vaišnorienė, Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinio tobulėjimo aktualijos. Teresa Aidukienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė

 


2015-05-13

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas valstybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) organizuoja mokymus mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, kurių metu numatoma nagrinėti tokias temas: mokyklos VGK darbo iššūkiai ir geroji patirtis, darbo optimizavimo galimybės, efektyvaus komandinio darbo organizavimas, pagalbos vaikui ir šeimai planavimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, VGK veiklos vertinimas ir įsivertinimas.

2015 m. gegužės 20 d. seminaras „Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla: paskirtis, galimybės ir iššūkiai“ vyks Anykščių Švietimo pagalbos tarnyboje, Šviesos g. 7, Anykščiai.

Lektorė – N.Grybienė, psichologė.

Dalyvavimas seminare – nemokamas, dalyviams bus išduodami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pažymėjimai.

Kviečiame šiame seminare dalyvauti Anykščių ir Molėtų rajonų bendrojo ugdymo mokyklų vaiko gerovės komisijų narius.

 

Reikalinga išankstinė registracija. Pageidaujančius dalyvauti seminare prašome registruotis el. paštu neringai.grybienei@gmail.com iki š. m. gegužės 15 d. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti 1-3 vaiko gerovės komisijos nariai. Dalyvių skaičius seminare yra ribotas, pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Surinkus dalyvių grupę, registracija nutraukiama.

PRIDEDAMA.

1. Seminaro programa

2. Dalyvių registracijos forma

 

Š.m. gegužės 22 d. seminaras vyks Vilniuje. Lektorė - I.Dulinskaitė, psichologė. Registracija baigta, laisvų vietų nėra.

Š.m. gegužės 26 d. seminaras vyks Marijampolėje. Lektorė - J.Kirkauskienė, psichologė. Registracija baigta, laisvų vietų nėra. 


 

2015-05-07

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendinant ESF projekto „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės  plėtra, II  etapas", Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002, surengė baigiamają viešinimo konferenciją, kurios tikslas - pristatyti projekto veiklų rezultatus, pasiekimus, apžvelgti veiklų tęstinumo galimybes.

 


Konferencijoje pranešimus skaitė prof. habil.  dr. Vilija Targamadzė, dr. P. Skruibis, dr. N. Grigutytė, dr. O. Monkevičienė, projekto veiklų dalyviai, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai. Konferencijoje dalyvavo projekto  konsultantus,  ŠMM   ir mokyklų administracijos atstovai,  mokytojai,  švietimo pagalbos specialistai.

Konferencijoje skaityti pranešimai: 

„Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės  plėtra, II  etapas". Dalia Žičkienė.

Pranešimas. Prof. habil.  dr. Vilija Targamadzė

"Šiandieniniai iššūkiai ikimokyklinio ugdymo kokybei". O. Monkevičienė

Seksualinių nusikaltimų prieš vaikus intervencija mokykloje: specialistų patirties ir žinių analizė. Dr. N. Grigutytė

"Jaunų žmonių savižudybės - prevencijos galimybės Lietuvoje". Dr. P. Skruibis

"Vaiko įvertinimo metodikos psichologų praktinėje veikloje". V. Gudauskienė

 "5- 7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodikos „Urtės ir Motiejaus diena" pristatymas,  jos naudojimo praktiniai aspektai ir ateities perspektyvos". Lina Palačionienė, Vaida Stupurienė

 

2015-04-09

Šiuo metu vykdoma mokyklų, pageidaujančių diegti Olweus patyčių prevencijos programą 2015-2016 metais, atranka. Mokyklų atrankos kriterijai bei įsipareigojimai nurodyti dokumente Informacija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams. Mokyklos, norinčios dalyvauti programoje, kviečiamos užpildyti Mokyklų atrankos klausimyną ir iki š.m. balandžio 17 d. atsiųsti jį adresu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu OLWEUS PROGRAMOS ATRANKAI). Iš pradžių galite nuskanuoti užpildytus klausimynus ir atsiųsti el.paštu olweus.programa@sppc.lt

Apie tolesnę atrankos eigą bus informuoti visi pareiškėjai. 

 

 


 

2015-03-26

Š. m. kovo 10 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdant ESF projektą 'Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas“, Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002 " surengė konferenciją ,,Naujoji(Z) mokinių karta - prarastoji ar dar neatrastoji?“.
 
Konferencijos metu buvo diskutuojama apie Naująją mokinių kartą, jos didaktines problemas bei mokymosi ypatumus, dalinamasi savo patirtimi, buvo numatomos tolimesnio bendradarbiavimo kryptis ugdant šiuolaikinius mokinius. Konferencijoje pranešimus skaitė Habil.dr. prof. Vilija Targamadzė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė Aida Šimelionienė, Trakų švietimo pagalbos tarnybos psichologės Kira Solovjovienė ir Austė Idaitė, Riešės gimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Agnė Pujanauskienė ir specialioji pedagogė Ramunė Civinskienė. Vyko darbo grupės konferencijos tematika.

Konferencijoje skaityti pranešimai:

„ Naujosios mokinių kartos didaktinių problemų eskizo brėžtis“, Habil.dr. prof. Vilija Targamadzė

„Ar gali Y karta suprasti Z kartą?“ , Kira Solovjovienė ir Austė Idaitė, Trakų švietimo pagalbos tarnybos psichologės

„Z kartos vaikai mokytojų akimis“ Agnė Pujanauskienė, Riešės gimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja ir Ramunė Civinskienė, specialioji pedagogė

"Naujoji mokinių karta ir jos mokymo(si) ypatumai", Dr. Aida Šimelionienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

 


 

 2014-12-22

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA

 

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija ( Psichologų atestacijos nuostatai1 PRIEDAS2 PRIEDAS3 PRIEDAS)

 

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (komisijos sudėtis >> ). Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

 

Komisijos posėdžių datos 2015 metais: vasario 27d., balandžio 24d., birželio 19d., spalio 16 d., gruodžio 11 d.


 

2014-10-03

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengs ir išleis specialiąsias mokymo priemones mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas ir pagal individualizuotas programas. Šios knygos dalinamos bus 2014 m. pabaigoje-2015 m. pradžioje. Siekdami užtikrinti tinkamą išleistų priemonių padalijimą mokykloms bei ištirti mokymo (si) priemonių poreikį prašome iki 2014 m. spalio 17 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el. paštu info@sppc.lt .

SPPC perengtas mokymosi priemones nemokamai gali gauti visos Lietuvos ugdymo įstaigos, kuriose yra mokinių, besimokančių pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas ir besimokančių pagal individualizuotas programas. Įstaigos, kurioms bus skirtos priemonės, turi atvykti pačios jų pasiimti į SPPC, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius.

Esant didesniam poreikiui nei yra išleista priemonių, pirmenybė bus teikiama anksčiausiai paraiškas pateikusioms ir negavusioms įstaigoms.

Jeigu iškilo neaiškumų ir turite klausimų, rašykite el. p.  info@sppc.lt arba skambinkite (8 5) 2426403. 

KvietimasAnksčiau publikuotos aktualijos>>
     
     
   
  
  
   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas