Į pradžią Svetainės žemėlapis El. paštas
('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1081979
Šiandien apsilankė: 343
Dabar naršo: 7

  2015-02-09

Šiuo metu vykdoma mokyklų, pageidaujančių diegti Olweus patyčių prevencijos programą 2015-2016 metais, atranka. Mokyklų atrankos kriterijai bei įsipareigojimai nurodyti dokumente Informacija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams. Mokyklos, norinčios dalyvauti programoje, kviečiamos užpildyti Mokyklų atrankos klausimyną ir iki š.m. balandžio 17 d. atsiųsti jį adresu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu OLWEUS PROGRAMOS ATRANKAI). Iš pradžių galite nuskanuoti užpildytus klausimynus ir atsiųsti el.paštu olweus.programa@sppc.lt

Apie tolesnę atrankos eigą bus informuoti visi pareiškėjai.


 

2014-12-22

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA

 

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija ( Psichologų atestacijos nuostatai1 PRIEDAS2 PRIEDAS3 PRIEDAS)

 

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (komisijos sudėtis >> ). Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

 

Komisijos posėdžių datos 2015 metais: vasario 27d., balandžio 24d., birželio 19d., spalio 16 d., gruodžio 11 d.

 


2014-12-01

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas valstybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) pradeda mokymus bendrojo ugdymo mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, kurių metu numatoma nagrinėti tokias temas: mokyklos VGK darbo iššūkiai ir geroji patirtis, darbo optimizavimo galimybės, efektyvaus komandinio darbo organizavimas, pagalbos vaikui ir šeimai planavimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, VGK veiklos vertinimas ir įsivertinimas. 2014/2015 m.m. visoje Lietuvoje bus suorganizuota 40 vienos dienos seminarų bendrojo ugdymo mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams.

Seminarai „Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla: paskirtis, galimybės ir iššūkiai" vyks:

2014 m. gruodžio 15 d. Plungėje. Registracija baigta

2014 m. gruodžio 16 d. Alytuje. Registracija baigta

2014 m. gruodžio 16 Jurbarke. Registracija baigta

2014 m. gruodžio 17 d. Alytuje. Registracija baigta

2014 m. gruodžio 17 d. Radviliškyje. Registracija baigta

2014 m. gruodžio 22 d. Ignalinoje. Registracija baigta

2014 m. gruodžio 22 d. Trakuose. Registracija baigta

2014 m. gruodžio 29 d. Pasvalyje. Registracija baigta

 

Dalyvių skaičius seminare ribotas. Dalyvauti gali iš anskto prisiregistravę dalyviai.

2015 m. seminarai bendrojo ugdymo mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams vyks Anykščiuose, Gargžduose, Kaišiadoryse Kaune, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Kretingoje, Lazdijuose, Marijampolėje, Mažeikiuose, Pakruojyje,Panevėžyje, Panevėžyje, Raseiniuose, Rokiškyje, Šalčininkuose, Šiauliuose, Šilalėje, Šilutėje, Telšiuose, Tauragėje, Varėnoje, Vilkaviškyje, Vilniuje, Zarasuose, Ukmergėje ir Utenoje.

Mokyklos bus informuotos apie seminarą.

Daugiau informacijos tel. 8 5 230 5376.

 

2014-10-03

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengs ir išleis specialiąsias mokymo priemones mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas ir pagal individualizuotas programas. Šios knygos dalinamos bus 2014 m. pabaigoje-2015 m. pradžioje. Siekdami užtikrinti tinkamą išleistų priemonių padalijimą mokykloms bei ištirti mokymo (si) priemonių poreikį prašome iki 2014 m. spalio 17 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el. paštu info@sppc.lt .

SPPC perengtas mokymosi priemones nemokamai gali gauti visos Lietuvos ugdymo įstaigos, kuriose yra mokinių, besimokančių pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas ir besimokančių pagal individualizuotas programas. Įstaigos, kurioms bus skirtos priemonės, turi atvykti pačios jų pasiimti į SPPC, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius.

Esant didesniam poreikiui nei yra išleista priemonių, pirmenybė bus teikiama anksčiausiai paraiškas pateikusioms ir negavusioms įstaigoms.

Jeigu iškilo neaiškumų ir turite klausimų, rašykite el. p.  info@sppc.lt arba skambinkite (8 5) 2426403. 

Kvietimas


2014-09-26

 

PRIMENAME, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo prevencinių programų  atranką, kurios tikslas - akredituoti, t. y. įvertinti ir atrinkti veiksmingas prevencines programas, skirtas prievartos, smurto, prekybos žmonėmis, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, savižudybių, ŽIV/AIDS, teisės pažeidimų prevencijai, o taip pat - socialinio emocinio ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programas.(toliau - Programa).

Programos akredituojamos vadovaujantis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. (1.3)V-404 „Dėl prevencinių programų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Šį dokumentą ir jo priedus galite rasti čia [Tvarka1 priedas, 2 priedas].

Prevencinių programų akreditavimas vyks visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Prevencines programas akreditavimui gali teikti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, disponuojantys autorinėmis prevencinės programos teisėmis arba turintys teisę prevencinę programą įgyvendinti Lietuvoje.

Kviečiame juridinius ir fizinius asmenis  iki 2014 m. lapkričio 30 d. pateikti Prevencinių programų akreditavimo tvarkos apraše nurodytus dokumentus ir dalyvauti prevencinių programų vertinime.

Dokumentus prašome siųsti paštu ar pristatyti adresu:

315 kab., Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Viršuliškių g. 103

LT-05115, Vilnius

Daugiau informacijos: remigijus.auskelis@sppc.lt

Šiuo metu akredituotų ir įgyvendinamų programų sarašas:

Programos pavadinimas

Programos vykdytojai

Plačiau apie programą

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa „Antras žingsnis"

VšĮ „Paramos vaikams centras"

http://www.pvc.lt/second-steppvc@pvc.lt  

Ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai"

VšĮ „Vaiko labui"

http://www.vaikolabui.lt/?page_id=3035;info@vaikolabui.lt

Ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai"

VšĮ „Vaiko labui"

http://www.vaikolabui.lt/?page_id=10; info@vaikolabui.lt

Tėvų mokymo programa STEP

dr. Jolita Jonynienė

http://www.stepgrupes.lt/step-programa/apie-step/ ; jolita.jonyniene@gmail.com

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa

VšĮ „Šeimos santykių institutas"

http://www.ssinstitut.lt/lt/visiems/programos/vaiko-emociniu-kompetenciju-ugdymas-2/pagalba@ssinstitut.lt

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai"

Asociacija „Mentor Lietuva"

http://www.mentor.lt/lt/veikla/mentorystes-programa/bernadeta@mentorlietuva.org

„Mentorystė"

Asociacija „Mentor Lietuva"

http://www.mentor.lt/lt/veikla/mentorystes-programa/egle@mentorlietuva.org

 


2014-09-16

 

Informuojame, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras numato organizuoti Rizikos grupės vaikų ir paauglių konsultavimo mokymų II etapą psichologams, kurie jau yra baigę įvadinius šios programos mokymus.

Mokymų programos apimtis - 6 seminarai po 4 dienas (204 akad. val.).

Numatoma programos pradžia 2014 m. spalio antra pusė, pabaiga - 2015 m. vasario vidurys.

 Mokymų dalyviams seminarai būtų nemokami, taip pat būtų dengiamos nakvynės ir kavos pertraukų išlaidos.

 Telefonai pasiteiravimui (8 5) 230 53 77 arba +370 683 15021

 

Registracija į mokymus yra baigta.

 
Anksčiau publikuotos aktualijos>>
     
     
   
  
  
   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas