Informacija dėl specialiųjų mokymo priemonių ir techninės pagalbos priemonių ugdymo įstaigoms

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras) įgyvendina ES projektą „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-04-0001). Projekto  tikslas – didinti švietimo prieinamumą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (vaikams).

Projekto metu numatyta  įsigyti 11 specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių (toliau – spec. priemonių) komplektų. Šiuo metu sudarytos sutartys su tiekėjais dėl keturių komplektų įsigijimo:

  1. Specialiųjų mokymo priemonių įvairiapusį raidos sutrikimą turintiems mokiniams komplektas.
  2. Specialiųjų mokymo priemonių elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams komplektas.
  3. Specialiųjų mokymo priemonių intelekto ir kompleksiniu negalių turintiems mokiniams komplektas.
  4. Interaktyvių ekranų/aplinkų komplektas.

Likusius spec. priemonių komplektus planuojama įsigyti 2019 m. pradžioje.

Spec. priemones ugdymo įstaigoms numatoma paskirstyti šiuo metu rengiamo ir netrukus pradėsiančio veikti elektroninio katalogo pagalba.

Apie galimybes užsisakyti spec.priemones ir tolesnę projekto eigą informuosime Centro internetiniame puslapyje www.sppc.lt

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Kitos naujienos
Naujiena
Pristatome vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimo analizę
rugpjūčio 26, 2018
Pristatome vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimo analizę
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas ES projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas” Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005 atliko analizę ir tyrimą LR...
Skaityti plačiau
Naujiena
Surengtas seminaras apie švietimo pagalbos galimybes mokiniams
rugpjūčio 26, 2018
Surengtas seminaras apie švietimo pagalbos galimybes mokiniams
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre gruodžio 15d.  buvo organizuotas seminaras  pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems...
Skaityti plačiau
Naujiena
Surengta konferencija ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose”
rugpjūčio 26, 2018
Surengta konferencija ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose”
2016 m. rugsėjo 22 d.  įvyko   Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  organizuota Erasmus+:  Comenius Strateginių partnerysčių projekto ,,The  Feuerstein...
Skaityti plačiau