Metodinės dienos savivaldybių vaiko gerovės komisijų atstovams

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja metodines dienas savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijų (toliau – VGK) atstovams. Metodinių dienų tikslas – aptarti naujoves ir aktualijas asmens duomenų teisinės apsaugos srityje ir jų sąsajas su VGK veikla, vaiko minimalios priežiūros taikymo savivaldybėse problemas ir perspektyvas, kitus Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatų taikymo aspektus.

Taip pat informuojame, jog Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, vykdydamas  Įstatymo teisinio reguliavimo stebėseną, atlieka tyrimą, kurio tikslas – nustatyti vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo veiksmingumą ir pateikti rekomendacijas dėl jų tobulinimo. Tyrimu siekiama surinkti ir susisteminti informaciją apie esamo teisinio reguliavimo praktiką, teisinio reguliavimo nepakankamumą, spragas ir kt. Kviečiame tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius ir VGK atstovus (turinčius ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį Įstatymo nuostatų įgyvendinimo srityje) dalyvauti focus grupėje ir pateikti savo nuomonę dėl Įstatymo įgyvendinimo aspektų. Focus grupės bus organizuojamos  iš karto po metodinės dienos.

Kviečiame savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijų atstovus ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius dalyvauti renginiuose. Vietų skaičius renginiuose yra ribotas, todėl iš kiekvienos savivaldybės kviečiame dalyvauti po 2 atstovus.

Metodinės dienos vyks: rugsėjo 18 d., rugsėjo 25 d. ir spalio 2 d. Trukmė – nuo 9.30 val. iki 13.30 val. Focus grupė vyks nuo 14.00 val. iki 15.30 val. Renginiai vyks Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilniuje.

Išankstinė registracija yra būtina. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Surinkus dalyvių grupę, registracija nutraukiama. Apie registracijos į renginius patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime el. paštu kiekvieną besiregistruojantį.

Kilus klausimams prašome kreiptis el. paštu rytis.siautkulis@sppc.lt.

Kitos naujienos
Naujiena
Pristatome vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimo analizę
rugpjūčio 26, 2018
Pristatome vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimo analizę
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas ES projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas” Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005 atliko analizę ir tyrimą LR...
Skaityti plačiau
Naujiena
Surengtas seminaras apie švietimo pagalbos galimybes mokiniams
rugpjūčio 26, 2018
Surengtas seminaras apie švietimo pagalbos galimybes mokiniams
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre gruodžio 15d.  buvo organizuotas seminaras  pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems...
Skaityti plačiau
Naujiena
Surengta konferencija ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose”
rugpjūčio 26, 2018
Surengta konferencija ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose”
2016 m. rugsėjo 22 d.  įvyko   Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  organizuota Erasmus+:  Comenius Strateginių partnerysčių projekto ,,The  Feuerstein...
Skaityti plačiau