Vyko Olweus programos instruktorių mokymai

Rugsėjo 27-28 dienomis Vilniuje vyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro koordinuojamos Olweus patyčių prevencijos programos instruktorių mokymai. Jų metu vyriausioji instruktorė Nina Vilkevičienė bei programos koordinavimo grupės narė Ilona Klanienė susirinkusiems dalyviams pristatė  Olweus patyčių prevencijos programos trijų lygmenų (individualaus, klasės ir mokyklos) pagrindinius principus. Aptarta mokyklose egzistuojanti budėjimo sistema bei bendravimo su tėvais klausimai. Taip pat pristatyta Mokymosi ir supervizijų grupių veikla, efektyvi patyčių intervencija. Mokymų metu naujieji instruktoriai žinias gilino tiek klausydamiesi teorinių paskaitų, tiek patys įsitraukdami į vaidybines situacijas, kurių metu gyvai sprendė patyčių situacijas, imitavo Mokymosi ir supervizijų grupių veiklą. Pasisėmę naujų žinių instruktoriai išvyko jomis dalintis su programos diegimą pradėjusiomis mokyklomis, kuriose greitu metu ves dviejų dienų mokymus. Mokymai finansuoti projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ lėšomis.

Kitos naujienos
Naujiena
Pristatome vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimo analizę
rugpjūčio 26, 2018
Pristatome vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimo analizę
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas ES projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas” Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005 atliko analizę ir tyrimą LR...
Skaityti plačiau
Naujiena
Surengtas seminaras apie švietimo pagalbos galimybes mokiniams
rugpjūčio 26, 2018
Surengtas seminaras apie švietimo pagalbos galimybes mokiniams
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre gruodžio 15d.  buvo organizuotas seminaras  pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems...
Skaityti plačiau
Naujiena
Surengta konferencija ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose”
rugpjūčio 26, 2018
Surengta konferencija ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose”
2016 m. rugsėjo 22 d.  įvyko   Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  organizuota Erasmus+:  Comenius Strateginių partnerysčių projekto ,,The  Feuerstein...
Skaityti plačiau