Organizuojami seminarai pedagogams smurto artimoje aplinkoje tema

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 485, 2017-2020 metų veiksmų plano priemones, organizuoja seminarus savivaldybių administracijų švietimo padalinių mokyklų administracijos, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo įstaigų, profesinio ugdymo įstaigų administracijos atstovams, mokyklų vaiko gerovės komisijos nariams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ,,Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir mokyklos darbuotojų veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje“.

Seminarų metu bus pristatytos Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, patvirtintos 2017 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 625, aptartas praktinis jų nuostatų taikymas, aptarti vaikų elgesio ir emocinės būsenos požymiai, galintys padėti atpažinti vaikus, patiriančius smurtą ar esančius smurto artimoje aplinkoje liudininkais; mokytojų ar kitų mokykloje dirbančių specialistų (darbuotojų) pokalbio, bendravimo su vaikais principai bei veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje.

Dalyvavimas seminare – nemokamas.                                                                                            

Dalyviams bus išduodamos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pažymos, liudijančios dalyvavimą seminare. Seminaro trukmė – 8 akademinės valandos.

Dalyviams numatyta kava/arbata kavos pertraukų metu.

Dalyvių skaičius – ribotas. Būtina išankstinė registracija. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Surinkus dalyvių grupę, registracija nutraukiama. Apie registracijos į seminarą patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime el. paštu kiekvieną besiregistruojantį į seminarą.

Atkreipiame dėmesį, kad seminarai smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir pagalbos vaikams galimybių mokykloje tema vyko 2015 m., 2016 m., 2017 m., todėl pirmiausia kviečiame dalyvauti atstovus tų mokyklų, iš kurių dar niekas nėra dalyvavę šiuose seminaruose.

Iš vienos mokyklos prašome registruotis 2 atstovus.

Seminarai, į kuriuos vyksta registracija:   

2018 m. rugsėjo 28 d. Kaune, adresu: Kauno viešoji biblioteka, Radastų g. 2, Kaunas. Registracija baigta.

2018 m. spalio 3 d. Kelmėje, adresu: Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė. Registracija baigta.

2018 m. spalio 4 d. Biržuose, adresu: Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, J. Radvilos g. 3, Biržai. Registracija baigta.

2018 spalio 8 d. Tauragėje, adresu: Tauragės suaugusiųjų mokymo centras, Laisvės g. 21, Tauragė. Registracija baigta.

2018 spalio 9 d. Marijampolėje, adresu: Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, P. Butlerienės g. 3, Marijampolė. DĖMESIO! Seminaras atšaukiamas.

2018 spalio 11 d. Molėtuose, adresu: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba, P. Cvirkos g. 1, Molėtai. DĖMESIO! Seminaras atšaukiamas.

2018 spalio 16 d. Raseiniuose, adresu:  Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, T. Daugirdo g. 7,  Raseiniai (201 auditorijoje) .  Registracija baigta.

2018 spalio 22 d. Vilniuje, adresu: Green Vilnius Hotel, Pilaitės pr. 20, Vilnius. Registracija baigta

2018 spalio 23 d. Mažeikiuose, adresu:  Mažeikių švietimo centras, Ventos g. 8A, Mažeikiai. 8 auditorija (II aukštas). Registracija baigta

2018 m. spalio 24 d. Kaune, adresu: Kauno viešoji biblioteka, Radastų g. 2, Kaunas. Registruotis čia>>

2018 spalio 26 d. Druskininkuose, adresu: (seminaro vieta tikslinama) Registruotis čia>>

2018 spalio 29 d. Šiauliuose,  adresu: (seminaro vieta tikslinama) Registruotis čia>>

2018 lapkričio 5 d. Zarasuose Registruotis čia>>

2018 lapkričio 6 d. Marijampolėje, adresu: Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, P. Butlerienės g. 3, Marijampolė Registruotis čia>>

2018 lapkričio 14 d. Utenoje Registruotis čia>>

2018 lapkričio 16 d. Šiauliuose Registruotis čia>>

2018 lapkričio 19 d. Klaipėdoje Registruotis čia>>

2018 lapkričio 20 d. Klaipėdoje Registruotis čia>>

2018 lapkričio 20 d. Ukmergėje Registruotis čia>>

2018 lapkričio 21 d. Molėtuose, adresu: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba, Vilniaus g. 44-305 , Molėtai Registruotis čia>>

2018 lapkričio 21 d. Panevėžyje Registruotis čia>>

2018 lapkričio 22 d. Panevėžyje Registruotis čia>>

2018 lapkričio 23 d. Šalčininkuose Registruotis čia>>

2018 lapkričio 27 d. Vilniuje Registruotis čia>>

2018 gruodžio 7 d. Vilniuje Registruotis čia>>

 

Seminaro pradžia 9:00 val., (dalyvių registracija nuo 8:45 val.), pabaiga 16:15 val.; trukmė – 8 akad. val.

Pasiteirauti:  Vaida Stupurienė, tel. (8 5) 2426396, el.p. vaida.stupuriene@sppc.lt 

Kitos naujienos
Naujiena
Pristatome vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimo analizę
rugpjūčio 26, 2018
Pristatome vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimo analizę
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas ES projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas” Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005 atliko analizę ir tyrimą LR...
Skaityti plačiau
Naujiena
Surengtas seminaras apie švietimo pagalbos galimybes mokiniams
rugpjūčio 26, 2018
Surengtas seminaras apie švietimo pagalbos galimybes mokiniams
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre gruodžio 15d.  buvo organizuotas seminaras  pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems...
Skaityti plačiau
Naujiena
Surengta konferencija ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose”
rugpjūčio 26, 2018
Surengta konferencija ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose”
2016 m. rugsėjo 22 d.  įvyko   Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  organizuota Erasmus+:  Comenius Strateginių partnerysčių projekto ,,The  Feuerstein...
Skaityti plačiau