Parodos „Mokykla 2018“ metu pranešimus skaitys ir SPPC lektorės

Lapkričio 23 – 24 d. jau aštuntą kartą vyks respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2018“. Parodoje numatyta daugiau kaip 150 renginių aktualiomis švietimo temomis, įkvepiančius pranešimus skaitys Lietuvos ir užsienio lektoriai, vyks diskusijos, pristatymai, dalinimosi gerąja patirtimi seminarai, praktiniai užsiėmimai, meistriškumo pamokos. Dauguma renginių bus atviri, išankstinė registracija vyks tik į Atradimų laboratorijas. Susipažinti su visais renginiai galite čia .

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro lektorės (toliau – Centras) parodos metu pristatys du pranešimus. Taip pat numatytas pranešimas kartu su Švietimo ir mokslo ministerija.

 

Prevencinės veiklos mokykloje technologijos (SPPC)

Lapkričio 23 d. 16.00 val. (trukmė – 45 min.), Sprendimų klasė (3.2 salė), renginys atviras.

Dažnas švietimo darbuotojas kelia sau klausimą – kokios veiklos formos yra paveikiausios mokiniams. Tiek mokslininkai, tiek prevencinių programų kūrėjai, tiek prevencinės veiklos praktikai analizuoja šiuolaikinio jaunimo gyvenseną, keldami sau iššūkius – ugdyti vaikų socialines emocines kompetencijas per kasdienę veiklą.

Centro lektorės Kristina Ignatavičienė ir Sandra Valantiejienė įtraukiančioje paskaitoje aptars sunkiausius prevencinės veiklos įgyvendinimo etapus. Sužinosite apie naujausias prevencinės veiklos ugdymo technologijas – vaikams ir jaunimui patraukliausias kasdienes veiklas, nereikalaujančias didelių išteklių, kurias galima taikyti ir per pamokas, ir per pertraukas, ir kitose veiklose. Sužinosite, iš kur galima pasisemti idėjų prevencinei veiklai mokykloje.

Daugiau informacijos čia.

 

Ar atpažįstame vaikų mokymosi potencialą? (SPPC)

Lapkričio 23 d. 17.00 val. (trukmė – 45 min.), Sprendimų klasė (3.2 salė), renginys atviras.

Šiandien vis dažniau kalbame apie būtinybę ir galimybes atpažinti kiekvieno vaiko gabumus ir mokymosi potencialą. Vis dar diskutuojame, mokomės ir siekiame ne tik atpažinti ir pažinti, suprasti, bet ir ugdyti vaiko gebėjimus, padėti jam atsiskleisti, pasiekti tai, ką jis gali.

Susitikimo metu išgirsite Centro ESF projekto , „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ vadovės Ingos Nekrošienės įžvalgas apie vaikų gebėjimus ir jų ugdymą.

Daugiau informacijos čia.

 

Į pagalbą mokytojui: ugdymosi poreikių, kylančių dėl nepalankių aplinkos veiksnių atpažinimas (ŠMM, SPPC)

Lapkričio 23 d. 11.00 val. (trukmė – 45 min.), Švietimo politikos erdvė (5.2 salė), renginys atviras.

Pastaruoju metu susirūpinimą kelia ir mokymosi sunkumų, kylančių dėl nepalankių veiksnių, turintys mokiniai. Mokytojas savo kasdieniame darbe susiduria su pačių įvairiausių ugdymosi poreikių vaikais ir tai jam kelia didelius iššūkius. Vaikai, turintys ugdymosi poreikių dėl nepalankių aplinkos veiksnių, dažniausiai jaučiasi esantys kitokie negu kiti, jiems sunku atsipalaiduoti, jie yra pernelyg atsakingi arba visai neatsakingi, turi sunkumų bendraujant, sunkiai siekia užsibrėžto tikslo, nuolat ieško pateisinimų arba pritarimų, negali susikaupti, jiems būdingas nepasitikėjimas savimi, jie turi blogų įpročių, yra praradę viltį būti mylimi ir reikalingi, jiems dažnai kyla mokymosi sunkumų… Įtraukiančioje paskaitoje ieškosime atsakymo – kaip atpažinti ugdymosi poreikius, kylančius dėl nepalankių aplinkos veiksnių, kaip elgtis juos nustačius. Taip pat diskutuosime, kaip teikti individualią pagalbą šiems mokiniams.

Pranešimo lektoriai: Sandra Valantiejienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinė pedagogė; Alma Radvilė, Raseinių švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė; Dalė Daiva Gasparavičiūtė, Prienų švietimo centro socialinė pedagogė; prof. dr. Vida Gudžinskienė, Mykolo Romerio universitetas.

Daugiau informacijos čia.

Kitos naujienos
Naujiena
Pristatome vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimo analizę
rugpjūčio 26, 2018
Pristatome vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimo analizę
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas ES projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas” Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005 atliko analizę ir tyrimą LR...
Skaityti plačiau
Naujiena
Surengtas seminaras apie švietimo pagalbos galimybes mokiniams
rugpjūčio 26, 2018
Surengtas seminaras apie švietimo pagalbos galimybes mokiniams
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre gruodžio 15d.  buvo organizuotas seminaras  pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems...
Skaityti plačiau
Naujiena
Surengta konferencija ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose”
rugpjūčio 26, 2018
Surengta konferencija ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose”
2016 m. rugsėjo 22 d.  įvyko   Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  organizuota Erasmus+:  Comenius Strateginių partnerysčių projekto ,,The  Feuerstein...
Skaityti plačiau