Pradedame projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II” įgyvendinimą

2017 metų kovo 31 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras pasirašė sutartį dėl Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II” (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) įgyvendinimo. Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Šio projekto lėšomis bus finansuojamas įvairių sričių prevencinių programų įgyvendinamas mokyklose, organizuojami mokymai mokyklų vadovams apie saugios aplinkos mokykloje kūrimą ir prevencinės veiklos vykdymą, siekiant plėsti prevencinių programų pasiūlą bus parengta savižudybių prevencinės programos metodinė medžiaga ir išbandyta savižudybių prevencijos programa atrinktose mokykloje. Projekto veikloms įgyvendinti iš viso skirta 1,9 mln. Eur.

Per trejus projekto įgyvendinimo metus numatoma į projekto veiklas įtraukti apie 500 mokyklų, kurios neįgyvendina nė vienos smurto ir patyčių prevencijos programos, o dar apie 400 mokyklų, kurios jau įgyvendina prevencines programas, skatinti į šias veiklas įtraukti kuo didesnį mokinių ir mokytojų skaičių. Todėl projekto veiklose numatomi ne tik mokymai naujai įsitraukusių mokyklų bendruomenės nariams, bet taip pat mokymai ir konsultacijos jau ne vienerius metus prevencines programas įgyvendinantiems pedagogams.

Kitos naujienos
Naujiena
Informacijos atnaujinimas svetainėje
spalio 17, 2019
Informacijos atnaujinimas svetainėje
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus...
Skaityti plačiau
Renginys
Paroda „Mokykla 2019“ kviečia mokytis su visais ir iš visų
spalio 17, 2019
Paroda „Mokykla 2019“ kviečia mokytis su visais ir iš visų
Daugiau informacijos – www.nša.smm.lt ir www.parodamokykla.lt...
Skaityti plačiau
Renginys
Kviečiame į mokymus „Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalba vaikams mokykloje“
rugsėjo 17, 2019
Kviečiame į mokymus „Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalba vaikams mokykloje“
Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja mokymus „Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalba vaikams mokykloje“, kurie skirti ikimokyklinio ugdymo įstaigų,...
Skaityti plačiau