Pranešimas apie Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

Pranešame, kad yra parengtas Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų duomenys:

  1. Ugdymo plėtotės centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 302430498; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Ugdymo plėtotės centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
  2. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Viršuliškių g. 103, 05115, Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 193101717; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, – Juridinių asmenų registras.
  3. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Geležinio Vilko g. 12, 03163, Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 190995938; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą, – Juridinių asmenų registras.
  4. Nacionalinis egzaminų centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 193201984; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Nacionalinį egzaminų centrą, – Juridinių asmenų registras.
  5. Švietimo informacinių technologijų centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 190996082; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Švietimo informacinių technologijų centrą, – Juridinių asmenų registras.
  6. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 300529070; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą, – Juridinių asmenų registras.

Ugdymo plėtotės centras, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, Nacionalinis egzaminų centras, Švietimo informacinių technologijų centras ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra reorganizuojamos jungimo būdu, jas sujungiant į naują juridinį asmenį – Nacionalinę švietimo agentūrą.

Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos – Ugdymo plėtotės centras, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, Nacionalinis egzaminų centras, Švietimo informacinių technologijų centras ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

Po reorganizavimo veiksianti nauja biudžetinė įstaiga – Nacionalinė švietimo agentūra.

Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros teisės ir pareigos 2019 m. rugsėjo 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Nacionalinei švietimo agentūrai.

Su Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios  biudžetinės įstaigos Nacionalinės švietimo agentūros nuostatų projektu, galima susipažinti nuo 2019 m. birželio 19 d. įstaigų darbo laiku  Ugdymo plėtotės centre adresu M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius; Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre adresu Viršuliškių g. 103, 05115, Vilnius; Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centre adresu  Geležinio Vilko g. 12, 03163, Vilnius; Nacionaliniame egzaminų centre adresu M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius; Švietimo informacinių technologijų centre  adresu Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius;  Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje adresu Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius.

Su Ugdymo plėtotės centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje adresu https://www.upc.smm.lt/veikla/finansines.php ir https://www.upc.smm.lt/veikla/veiklos_ataskaitos.php

Su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro interneto svetainėje adresu http://www.sppc.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/  ir http://www.sppc.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/specialiosios-pedagogikos-ir-psichologijos-centro-veiklos-ataskaitos/

Su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro interneto svetainėje adresu https://www.sac.smm.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/ ir https://www.sac.smm.lt/administracine-informacija/metines-veiklos-ataskaitos/

Su Nacionalinio egzaminų centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje adresu https://www.nec.lt/634/ ir https://www.nec.lt/581/

Su Švietimo informacinių technologijų centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Švietimo informacinių technologijų centro interneto svetainėje adresu https://www.itc.smm.lt/administracine-informacija/finansines-ataskaitos/ ir https://www.itc.smm.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/

Su Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto svetainėje adresu http://www.nmva.smm.lt/nmva/veikla/biudzeto-suvestine// ir http://www.nmva.smm.lt/nmva/veikla/planavimo-dokumentai/

Kitos naujienos
Renginys
Profesinių mokyklų atstovus kviečiame į mokymus „Prekybos žmonėmis“ tema
liepos 18, 2019
Profesinių mokyklų atstovus kviečiame į mokymus „Prekybos žmonėmis“ tema
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras kviečia PROFESINIŲ mokyklų atstovus (vadovus, administracijų atstovus, švietimo pagalbos specialistus) dalyvauti mokymuose...
Skaityti plačiau
Renginys
Apklausos apie socialinių pedagogų veiklą ir metodinės pagalbos priemonių poreikį pristatymas
birželio 10, 2019
Apklausos apie socialinių pedagogų veiklą ir metodinės pagalbos priemonių poreikį pristatymas
Kviečiame į apklausos apie Lietuvos socialinių pedagogų vykdomą veiklą ir metodinės pagalbos priemonių poreikį pristatymą, kuris vyks 2019 m. birželio 13 d. 10 val....
Skaityti plačiau
Naujiena
SUCCESS projekto baigiamoji konferencija
gegužės 27, 2019
SUCCESS projekto baigiamoji konferencija
  Kviečiame psichologus, dirbančius mokyklose ir konsultuojančius mokinius karjeros bei edukaciniais klausimais, registruotis į Vilniaus universiteto organizuojamus...
Skaityti plačiau