Seminare logopedams ir specialiesiems pedagogams lietuvių autorės pristatė savo parengtas mokymo priemones

Spalio 31 d. logopedai bei specialieji pedagogai buvo pakviesti į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (toliau – Centras) organizuotą seminarą „Lietuvių autorių parengtos specialiosios mokymo priemonės“.

Centro direktorės pavaduotojos R.Kišonienės teigimu, „toks renginys yra ypatingai naudingas ir reikalingas švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Renginio metu lietuvių autoriai turi galimybę pristatyti savo sukurtas ir išleistas specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymui bei supažindinti su jų panaudojimo galimybėmis ir darbo metodais, o specialistai – pabendrauti su leidėjais. Be to, dalyviai dalinasi patirtimi, pasidžiaugia kolegų darbais, tai puiki terpė naujoms idėjoms užgimti ir įkvėpimas tolimesniems darbams.“

Seminarą organizavo Centro specialiosios pedagogės Rūta Liubinavičienė ir Irena Stankuvienė. Pasak I.Stankuvienės, „šiuo renginiu norėta suteikti papildomų žinių švietimo pagalbos specialistams bei paskatinti pedagogus kūrybiškai pažvelgti į ugdymo procesą“.

Renginyje švietimo pagalbos specialistams pristatytos įvairios naudingos mokomosios knygos, priemonės, žaidimai bei programėlės. Seminarą moderavusi R.Liubinavičienė pabrėžė, kad „atrenkant pranešėjus prioritetas buvo skiriamas priemones kūrusiems ir jas išleidusiems pedagogams“.

Logopedė Violeta Katinienė pristatė mokomąją knygelę „Mamos mokykla“ bei mokomąją programėlę „Mokausi kalbėti“, skirtą nekalbantiems vaikams ir po ligų ar traumų kalbą praradusiems suaugusiesiems.

Su mokomosiomis priemonėmis „Suk ratuką, skaityk skiemenuką“ ir „Surask ir sujunk. Pirmieji žodeliai“ supažindino logopedė Alė Virginija Šoblinskienė.

Mokytoja Irena Kazymirkienė pasidžiaugė, kad kartu su kolegėmis specialiąja pedagoge Ana Pavlovič – Jančis ir mokytoja Aušra Ramanauskienė pavyko sukurti mokomąsias knygeles ne tik lietuvių, bet ir lenkų bei anglų kalbomis (atitinkamai “ABĖCĖLĖ. Dėlioju raideles, skaitau žodelius”, „ALFABET. Poznaje, ukladam i bavese v slova“, „Learning and playing ABC“) bei mokomąją kompiuterinę programą „Raidynėlis“. Be knygelių buvo pristatyti I.Kazymirkienės sukurti ir išleisti žaidimai, skirti mokymuisi skaityti.

Mokytoja Danguolė Savičienė, dirbdama su pradinukais ir į jos bendrojo ugdymo klases įtrauktais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, sukūrė, susistemino ir išleido 1 – 4 klasių pratybas, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams „Mokausi skaityti ir rašyti“ bei „Mokausi skaičiuoti“. Šios pratybos yra suderintos su bendrosiomis ugdymo programomis. D.Savičienė supažindino ir su kitomis mokomosiomis priemonėmis „Matematinės dėlionės“ bei „Lietuvių kalbos ir matematikos taisyklės pradinukams“.

Logopedė Aistė Kvičiuvienė pristatė mokomąją priemonę „Kas pasislėpė“, o logopedė Inesa Sabaliauskienė papasakojo apie mokomąją priemonę Vikruolis liežuvėlis“.

Su keturiomis mokomosiomis priemonėmis ir žaidimais supažindino logopedė Jolanta Repšienė – tai  „Taisyklingai tariu“( R-R’, L-L’, Š, Ž, Č, DŽ), „Ieškau, randu – taisyklingai tariu“, „Garsų kelionės“ ir „Artikuliacinių pratimų kortelės“.

Specialiosios pedagogės Asta Kisielienė ir Rima Virketienė papasakojo apie knygą „Labas raide“.

Meno pedagogė Simona Žalytė – Linkuvienė pristatė VŠĮ „Penki pojūčiai“ sukurtą Sensorinę technologiją, taikomą tipinės ir netipinės raidos vaikų bei žmonių sensorinių gebėjimų ugdymo procese.

R.Kišonienė džiaugėsi, kad seminaras sulaukė didelio švietimo pagalbos specialistų susidomėjimo. „Logopedai ir specialieji pedagogai dėkojo už renginį, sulaukėme labai pozityvių atsiliepimų. Labai gaila, kad dėl riboto laiko negalėjome pakviesti visų norinčių pranešėjų, tačiau matydami poreikį, naudą ir susidomėjimą planuojame tokį seminarą organizuoti ir ateityje.“

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro informacija

Kitos naujienos
Renginys
Kviečiame į konferenciją „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra”
kovo 15, 2019
Kviečiame į konferenciją „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra”
    KVIETIMAS Maloniai kviečiame dalyvauti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ES projekto ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo...
Skaityti plačiau
Naujiena
Testas „Įveik patyčias“ – interaktyvi mokymo priemonė visai mokyklos bendruomenei
kovo 15, 2019
Testas „Įveik patyčias“ – interaktyvi mokymo priemonė visai mokyklos bendruomenei
Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019 – puiki proga stiprinti mokyklos bendruomenę ir mažinti patyčias, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti įvairiose prevencinėse...
Skaityti plačiau
Renginys
Rengiami mokymai mokyklų vaiko gerovės komisijų atstovams
kovo 12, 2019
Rengiami mokymai mokyklų vaiko gerovės komisijų atstovams
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas ESF projektą ,,Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas” (Nr....
Skaityti plačiau