Švietimo įstaigų darbuotojai kvalifikaciją tobulino seminaruose apie smurtą artimoje aplinkoje

2018 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – SPPC) organizavo smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir pagalbos vaikams teikimo vienos dienos  (8 akad. val.) mokymus.

Seminarai vyko Lietuvos miestų ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo įstaigų, profesinio ugdymo įstaigų (toliau – mokyklos) administracijos atstovams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių ir mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, savivaldybių pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialistams.

Mokymuose dalyvavę mokyklų administracijos atstovai ir švietimo pagalbos specialistai supažindinti su smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir pagalbos vaikams teikimo rekomendacijomis, patvirtintomis 2017 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 625, bei praktiniu šių nuostatų taikymu.

Seminaruose aptarti smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijai ir veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Taip pat kalbėta apie vaikų elgesio ir emocinės būsenos požymius, padedančius atpažinti vaikus patiriančius smurtą ar esančius smurto artimoje aplinkoje liudininkais.

Mokymų metu išdėstyti mokytojų ar kitų mokykloje dirbančių specialistų (darbuotojų) pokalbio ir bendravimo su vaikais principai bei veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, bei pagalbos vaikams galimybės mokykloje.

SPPC organizavo 23 seminarus 17-oje Lietuvos miestų, kuriuose profesinę kvalifikaciją tobulino 653 mokyklų administracijos atstovai ir švietimo pagalbos specialistai.

Seminarai surengti įgyvendinant Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 485., 2017-2020 m. veiksmų plano priemones.

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro informacija

Kitos naujienos
Naujiena
Kviečiame naudotis minimalių priežiūros priemonių skyrimo bei teikimo rekomendacijomis
vasario 15, 2019
Kviečiame naudotis minimalių priežiūros priemonių skyrimo bei teikimo rekomendacijomis
Vilniaus universiteto Psichologijos instituto Raidos psichopatologijos tyrimų centras 2017-2018 metais vykdė Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinės mokslo programos „Gerovės...
Skaityti plačiau
Naujiena
Socialinė reklama „Skirtingi, bet drauge!“
vasario 14, 2019
Socialinė reklama „Skirtingi, bet drauge!“
Šią savaitę Lietuvos didžiųjų miestų viešojo transporto ekranuose pradėta transliuoti socialinė reklama „Skirtingi, bet drauge!“, skatinanti specialiųjų ugdymosi...
Skaityti plačiau
Naujiena
Parengtos rekomendacijos dėl ugdymosi poreikių, kylančių dėl nepalankios aplinkos atpažinimo ir pagalbos teikimo
vasario 7, 2019
Parengtos rekomendacijos dėl ugdymosi poreikių, kylančių dėl nepalankios aplinkos atpažinimo ir pagalbos teikimo
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras parengė „Ugdymosi poreikių, kylančių dėl nepalankių aplinkos veiksnių, atpažinimo kriterijus ir rekomendacijas dėl...
Skaityti plačiau