Švietimo įstaigų darbuotojai kvalifikaciją tobulino seminaruose apie smurtą artimoje aplinkoje

2018 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – SPPC) organizavo smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir pagalbos vaikams teikimo vienos dienos  (8 akad. val.) mokymus.

Seminarai vyko Lietuvos miestų ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo įstaigų, profesinio ugdymo įstaigų (toliau – mokyklos) administracijos atstovams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių ir mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, savivaldybių pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialistams.

Mokymuose dalyvavę mokyklų administracijos atstovai ir švietimo pagalbos specialistai supažindinti su smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir pagalbos vaikams teikimo rekomendacijomis, patvirtintomis 2017 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 625, bei praktiniu šių nuostatų taikymu.

Seminaruose aptarti smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijai ir veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Taip pat kalbėta apie vaikų elgesio ir emocinės būsenos požymius, padedančius atpažinti vaikus patiriančius smurtą ar esančius smurto artimoje aplinkoje liudininkais.

Mokymų metu išdėstyti mokytojų ar kitų mokykloje dirbančių specialistų (darbuotojų) pokalbio ir bendravimo su vaikais principai bei veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, bei pagalbos vaikams galimybės mokykloje.

SPPC organizavo 23 seminarus 17-oje Lietuvos miestų, kuriuose profesinę kvalifikaciją tobulino 653 mokyklų administracijos atstovai ir švietimo pagalbos specialistai.

Seminarai surengti įgyvendinant Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 485., 2017-2020 m. veiksmų plano priemones.

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro informacija

Kitos naujienos
Naujiena
Socialinių pedagogų apklausos ataskaita
rugpjūčio 13, 2019
Socialinių pedagogų apklausos ataskaita
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2018 m. gegužės – birželio mėnesiais vykdė socialinių pedagogų apklausą internetu, kurios tikslas – išsiaiškinti...
Skaityti plačiau
Renginys
Profesinių mokyklų atstovus kviečiame į mokymus „Prekybos žmonėmis“ tema
liepos 18, 2019
Profesinių mokyklų atstovus kviečiame į mokymus „Prekybos žmonėmis“ tema
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras kviečia PROFESINIŲ mokyklų atstovus (vadovus, administracijų atstovus, švietimo pagalbos specialistus) dalyvauti mokymuose...
Skaityti plačiau
Naujiena
Pranešimas apie Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą
birželio 19, 2019
Pranešimas apie Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą
Pranešame, kad yra parengtas Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro,...
Skaityti plačiau