2008 metai

2008 m. gruodžio 12 d. Vilniuje įvyko Olweus programos instruktorių susitikimas. Susitikime dalyvavo Olweus programos koordinavimo grupė bei programoje dalyvaujančias Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskričių mokyklas kuruojantys instruktoriai. Renginio dalyviai aptarė Olweus programos įgyvendinimo eigą, pasiekimus bei perspektyvas, programos keliamus reikalavimus, pasidalino efektyvia programos įgyvendinimo praktine patirtimi, apsvarstė aktualius Olweus programos diegimo Lietuvoje klausimus.

Olweus programos koordinatorė Kaune Inga Vareikienė, Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos instruktorė Jurgita Večerskienė ir Vilniaus Petro Vileišio pagrindinės mokyklos instruktorius Laurynas Žakevičius.


2008 m. gruodžio 2-6 dienomis organizuotas pažintinis Olweus programos koordinacinės grupės vizitas “Sėkmingas Olweus programos diegimas” į Norvegiją, siekiant susipažinti su užsienio šalių Olweus programos įgyvendinimo praktiniais aspektais.


2008 m. lapkričio 24-25 dienomis Klaipėdoje ir 2008 m. lapkričio 27-28 dienomis Vilniuje vyko Olweus patyčių prevencijos programoje dalyvaujančių instruktorių ir koordinatorių mokymai. Programos dalyviai trečią kartą susirinko aptarti Olweus įgyvendinimo klausimus bei gilinti tolimesniam vykdymui reikalingas žinias. Klaipėdos, Vilniaus ir Kauno mokyklas kuruojantys instruktoriai buvo supažindinti su savo mokyklų patyčių tarp mokinių  tyrimų duomenimis bei turėjo galimybę su lektoriais – Olweus International AS  aptarti iškilusius klausimus.


2008 m. spalio mėn. pabaigoje – lapkričio mėn. pradžioje Olweus programos instruktoriai jiems priskirtose mokyklose surengė Olweus programos mokymus Mokymosi ir supervizijų grupių (toliau – MSG) vadovams (2 dienų trukmės) ir mokyklos Patyčių prevencijos koordinavimo komiteto nariams (1 dienos trukmės). Pagrindinis mokymų tikslas – išsamiai pristatyti Olweus programą, joje taikomas praktines priemones bei pateikti MSG vadovams MSG vedimo įrankius ir strategijas. Mokymų metu instruktoriai aptarė patyčių reiškinio esmę, supažindino dalyvius su Mokymosi ir supervizijų grupių organizavimo ir veikimo aspektais, tikslais, grupių vadovų uždaviniais, Olweus programos įgyvendinimą mokyklos, klasės ir individualiame lygmenyse. Praktinių užsiėmimų grupėse metu mokymų dalyviai sudėliojo Olweus programos įgyvendinimo mokykloje veiklos artimiausiais mėnesiais grafiką.

Mokymai Vilniaus Pilaitės vidurinėje mokykloje (instruktorė – Rasa Bubnienė):

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, siekdamas efektyviai įgyvendinti Patyčių ir smurto prevencijos programą Olweus, 2008 m.  rugsėjo 16 d. Klaipėdoje ir 2008 m. rugsėjo 22 d. Vilniuje organizavo mokyklų, dalyvaujančių šioje programoje, direktorių ir Olweus International AS atstovų Andre Baraldsnes ir Reidar Thyholdt susitikimus. Susitikimuose taip pat dalyvavo Olweus programos Valdymo komiteto bei Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kauno miesto ir Vilniaus miesto savivaldybių administracijų atstovai. Renginių metu Andre Baraldsnes bei Reidar Thyhold išsamiai supažindino dalyvius su Olweus programos struktūra, įgyvendinimo eiga, aptarė programos keliamus reikalavimus bei perspektyvas, taip pat išsamiai atsakinėjo į dalyvių klausimus. Seminarų svečiai kavos pertraukų metu mielai bendravo, dalinosi įspūdžiais bei Olweus programos įgyvendinimo vizijoms jų mokyklose.

2008 metų rugsėjo 17-19 dienomis Klaipėdoje ir rugsėjo 23-25 dienomis Vilniuje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras surengė Olweus programos instruktorių mokymų II seminarus.
Seminarų metų instruktoriai toliau buvo pažindinami su Olweus programos įgyvendinimo struktūra. Daug dėmesio skirta Olweus programos Mokymosi ir supervizijų grupių bei mokyklos Patyčių prevencijos koordinavimo komiteto sudarymo klausimams. Mokymų metu Andre Baraldsnes ir Reidar Thyholdt instruktoriams pateikė teorinių žinių, vyko darbas grupėse, diskusijos.


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 metų programos priemones, organizavo patyčių ir smurto prevencijos programos Olweus instruktorių mokymus.

Mokymus vedė Olweus international AS atstovai Andre Baraldsnes ir Reidar Thyholdt iš Norvegijos. Seminarai vyko 2008 m. gegužės 26 – 27 dienomis Klaipėdoje (dalyvavo 16 instruktorių) ir gegužės 29 – 30 dienomis Vilniuje (buvo apmokomi 15 instruktorių).
Pirmųjų seminarų metu instruktoriai buvo supažindinti su dalyvaujančiųjų programoje funkcijomis, pagrindiniais programos principais, buvo pristatyta Olweus programos įgyvendinimo mokyklose struktūra.

Mokymų metu Andre Baraldsnes ir Reidar Thyholdt instruktoriams pateikė teorinių žinių, kurios buvo panaudotos praktiniam darbui grupėse.


2007 m. gruodžio 6-7 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Modernūs požiūriai į patyčių prevenciją mokyklose”: