2009 metai

Š.m. gegužės 13 d. Klaipėdoje ir gegužės 26 d. Vilniuje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizavo mokyklų, dalyvaujančių Olweus programos įgyvendinimo I-jame etape, direktorių, Klaipėdos, Vilniaus ir Kauno savivaldybių administracijų bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų susitikimą su Olweus International AS atstovais Reidar Thyholdt ir Andre Baraldsnes (Norvegija).

Susitikimo tikslas – aptarti Olweus programos įgyvendinimo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose eigą bei perspektyvas, programos keliamus reikalavimus, atsakyti į dalyviams rūpimus klausimus.

2009 metų gegužės 11-12 dienomis Klaipėdoje ir gegužės 27-28 dienomis Vilniuje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras surengė po penktąjį Olweus programos instruktorių, dalyvaujančių programos I-ajame įgyvendinimo etape, mokymų seminarą.

Seminarų metu daug dėmesio skirta Olweus programos Mokymosi ir supervizijų grupių (toliau-MSG) sustiprinimo klausimams. Olweus International AS atstovai išamiai aptarė MSG darbotvarkės struktūros elementus: prezentaciją, diskusiją, superviziją. Tokios struktūros tikslas – efektyviausiai panaudoti laiką MSG metu, išlaikant susitikimo temą. Lektoriai pristatė instruktoriams keletą svarbių įgūdžių, kuriuos MSG vadovai turėtų skatinti, norėdami užtikrinti sklandžią eigą ir tinkamą bendravimą grupėse, bei žinių kaip dirbti su pasipriešinimu, opozicija. Tai pat svečiai iš Norvegijos pristatė Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos modelį, skirtą išlaikyti aukštą mokyklos kompetencijos lygį pasibaigus 18 mėn. programos diegimo mokykloje laikotarpiui. Mokymų metu vyko darbas grupėse, diskusijos, kuriose instruktoriai turėjo galimybę su lektoriais – Andre Baraldsnes ir Reidar Thyholdt – aptarti iškilusius klausimus. Instruktoriai pasidalino Olweus programos įgyvendinimo mokykloje patirtimi: kaip vyksta MSG darbas, klasės valandėlės, mokyklų personalo dalyvavimas programos diegime ir kt.


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, siekdamas efektyviai įgyvendinti Patyčių ir smurto prevencijos programą Olweus, 2009 m. balandžio 14 d. Kaune, balandžio 17 d. Vilniuje ir balandžio 29 d.Klaipėdoje organizavo mokyklų, pretenduojančių dalyvauti šios programos II-ame vykdymo etape, direktorių ir Olweus International AS atstovų Andre Baraldsnes ir Reidar Thyholdt susitikimus. Susitikimuose taip pat dalyvavo Olweus programos Valdymo komiteto, koordinavimo grupės, atitinkamų savivaldybių administracijų atstovai bei mokyklų, dalyvaujančių I-ame programos diegimo etape, direktoriai ir instruktoriai. Renginių metu Andre Baraldsnes bei Reidar Thyhold išsamiai supažindino dalyvius su Olweus programos struktūra, įgyvendinimo eiga, aptarė programos keliamus reikalavimus bei perspektyvas.

Olweus programos instruktoriai supažindino renginių dalyvius su programos instruktoriaus vaidmeniu, kompetencija bei bendradarbiavimo su mokykla aspektais.

Diskusijos metu Olweus International AS atstovai bei programos dalyviai atsakė į direktorių klausimus.

Mokyklų, dalyvaujančių programoje nuo 2008 m., direktoriai pasidalino Olweus programos įgyvendinimo savo mokykloje patirtimi:

  • mokykla aprūpinama programos metodine medžiaga;
  • mokyklai priskiriamas instruktorius, kurio užduotis – suteikti mokyklai kompetencijos efektyviai tvarkytis su patyčių ir nepriimtino elgesio apraiškomis.
  • atliktas mokinių tyrimas, kurio rezultatas parodė vietas, kuriose mokiniai dažniausiai patiria patyčias. Peržiūrėtos mokyklos taisyklės, vidaus tvarka, budėjimo sistema (palaipsniui atsisakoma mokinių budėjimo), pakoreguota nuobaudų sistema;
  • pagerėja bendradarbiavimo ir bendravimo santykiai tarp mokytojų, mokytojų ir techninio personalo;
  • mokyklos bendruomenė išmoksta atpažinti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti;
  • kokybiškos ir įdomios Olweus klasės valandėlės – auga auklėtojų autoritetas mokinių akyse;
  • atviresni vaikai – pasakoja apie patirtas patyčias;

Mokyklose populiarėja tezės: “Kas nori, padaro daugiau nei tas, kuris gali” (Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla), “Visi žino, visi dalyvauja, visi stengiasi” (Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla)”.


2009 m. balandžio 15-16 d. Vilniuje ir 2009 m. balandžio 27-28 d. Klaipėdoje vyko pirmasis Olweus programos instruktorių, dalyvaujančių II-jame programos diegimo etape, mokymų seminaras. Seminarą organizavo Patyčių ir smurto prevencijos programą Olweus Lietuvoje koordinuojanti institucija – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Olweus programos II-ame vykdymo etape ruošiami 32 instruktoriai iš Alytaus, Kauno, Utenos, Telšių apskričių.

Seminarus vedė Olweus International AS atstovai Andre Baraldsnes ir Reidar Thyholdt, įgyvendinantys Olweus programą tarptautiniu mastu ir glaudžiai bendradarbiaujantys su programos autoriumi prof. Dan Olweus. Seminarų metu lektoriai supažindino naujus instruktorius su programos tezėmis, principais, struktūra, apibrėžė kiekvieno programos dalyvio (instruktoriaus, koordinatoriaus, mokyklos direktoriaus, mokymosi ir supervizijos grupių narių) funkcijas.

Mokymuose dalyvavo ir programos vyriausieji instruktoriai („senior instruktoriai“), atrinkti iš I-ojo programos vykdymo etapo instruktorių. Iš viso yra 5 vyr. instruktoriai: po 2 iš Vilniaus ir Klaipėdos, 1 iš Kauno. Jie yra apmokomi vėliau savarankiškai rengti Olweus programos instruktorius Lietuvoje.


2009 m. kovo 12-13 dienomis Olweus programos instruktorės – Dalia Daujotienė (Vilniaus Ąžuolyno pagrindinės mokyklos instruktorė) ir Jurgita Večerskienė (Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos instruktorė) – surengė mokymus joms priskirtų mokyklų Mokymosi ir supervizijų grupių (toliau – MSG) vadovams. Pagrindinis mokymų tikslas – išsamiai aptarti Olweus programos klasės valandėlių vedimo metodiką, intervenciją ir tolesnes priemones patyčių atvejais, kaip tvarkytis su kylančiu pasipriešinimu MSG bei bendradarbiavimo su mokinių tėvais patyčių atveju aspektus.


2009 m. vasario 9-10 dienomis Klaipėdoje ir 2009 m. vasario 12-13 dienomis Vilniuje vyko Olweus patyčių prevencijos programoje dalyvaujančių instruktorių ir koordinatorių mokymai. Programos dalyviai ketvirtą kartą susirinko aptarti Olweus programos įgyvendinimo klausimus bei gilinti tolimesniam vykdymui reikalingas žinias.

Mokymų metu, Olweus International AS atstovai – tarptautinis programos koordinatorius Reidar Thyholdt ir Andre Baraldsnes, dirbantis projektų vadovu įgyvendinant patyčių prevencijos programą Norvegijos mokyklose, dalyviams pristatė Olweus programos klasės valandėlės organizavimo plano pavyzdį. Lektoriai aptarė pagrindinius klasės valandėlių vedimo elementus: pasiruošimą Olweus klasės susirinkimui, klasės susirinkimo taisyklių parengimą ir jų pristatymą, susirinkimo organizavimą bei klasės valandėlės vedimą. Seminaro dalyviai teorines žinias galėjo veiksmingai išbandyti grupelių praktiniam darbe.