2010 metai

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008–2010 metų programos priemonę – Patyčių prevencijos programą Olweus, 2010 m. balandžio 16 d. Klaipėdojebalandžio 26 d. Kaune bei balandžio 29 d. Vilniuje organizavo mokyklų, dalyvaujančių šios programos II-ajame vykdymo etape, direktorių, savivaldybių administracijų atstovų, programos koordinavimo grupės Lietuvoje narių ir Olweus International AS atstovų Andre Baraldsnes ir Reidar Thyholdt susitikimus.

Susitikimų tikslas – aptarti Olweus programos įgyvendinimo eigą bei perspektyvas, programos keliamus reikalavimus, atsakyti į dalyvių klausimus.

Direktorių susitikimas su Olweus International atstovais Kaune, 2010 04 26.

Direktorių susitikimas su Olweus International atstovais Vilniuje, 2010 04 29.

Š.m. kovo 15-16 d., balandžio 14-15 d. Klaipėdoje bei š.m. kovo 18-19 d. ir balandžio 27-28 d. Vilniuje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizavo Olweus patyčių prevencijos programos II-ojo diegimo etapo instruktorių mokymus. Seminarų metu programos instruktoriai gilino tolimesniam Olweus programos vykdymui reikalingas žinias. Seminarus vedė Olweus International atstovai Andre Baraldsnes ir Reidar Thyholdt. Taip pat II-ojo etapo instruktoriams pranešimus skaitė ir vyr.instruktoriai Lietuvoje („senior instruktoriai“) Rasa Zinkevičienė, Nina Vilkevičienė, Ieva Dulinskaitė ir Laurynas Žakevičius.

Seminarų metu daug dėmesio skirta Olweus programos Mokymosi ir supervizijų grupių (toliau-MSG) sustiprinimo klausimams – išamiai aptarti MSG darbotvarkės struktūros elementai (prezentacija, diskusija, kolegų konsultavimas). Instruktoriai pasidalino Olweus programos įgyvendinimo mokykloje patirtimi: kaip vyksta MSG darbas, klasės valandėlės, mokyklų personalo dalyvavimas programos veiklose. Diskusijos metu lektoriai atsakė į dalyviams rūpimus klausimus. Seminaro dalyviai teorines žinias galėjo veiksmingai išbandyti grupelių praktiniame darbe.