Kaip gauti Europos Sąjungos paramą įmonėms?

Norintiems pradėti vystyti naują verslo idėjų ar plėsti esamą verslą, sunku savarankiškai jas investuoti, todėl dažnai ieškoma kitų finansavimo šaltinių, kurių dėka būtų galima įgyvendinti išsikeltus tikslus: modernizuoti gamybos procesus; diegti inovacijas; padidinti pelningumą, plečiant asortimentą ar paslaugų pasirinkimą, įvedant kokybės standartus ar kitus konkurencinį pranašumą didinančius veiksnius. Vienas iš efektyvių būdų gauti reikalingą finansavimą, kreiptis į es-pro.lt profesionalus, kurie padės gauti Europos Sąjungos paramą įmonėms. Jie ne tik padės parengti reikalingą paraišką projektui, bet ir konsultuos visais aktualiais klausimais, susijusiais su investicijomis ir finansavimo pritraukimu iš ES struktūrinių fondų. Tačiau verta žinoti tai, kad Europos sąjungos parama verslui yra skiriama mažoms, mažoms ir vidutinėms bei vidutinio dydžio įmonėms, dėl to svarbu, kad paraiškos teikimo dieną, pareiškėjas turėtų MVĮ statusą.

Tam, kad gautumėte MVĮ statusą, svarbu atitikti tris pagrindinius kriterijus, kurie yra vertinami: įmonės ir partnerinių įmonių darbuotojų skaičius; įmonės apyvarta ir turtas. Įsivertinti ar jūsų įmonė atitinka reikalingą statusą, remiantis SVV plėtros įstatymu ir pildant nustatytos formos deklaraciją.

Vienos iš prioritetinių krypčių, siekiant gauti ES paramą yra verslo procesų skaitmenizacija; žiedinės ekonomikos vystymas ir atsinaujinančios energijos skatinimas. Tad jei jūsų veikla yra susijusi su nors vienu iš šių prioritetų, galite drąsiai rengti projekto paraišką, dėl finansavimo gavimo. Svarbu sekti terminus, nes kvietimai galioja labai ribotą laiką, kur būna nurodyti visi pagrindiniai reikalavimai, keliami paraiškos teikėjams. Taip pat galima kreiptis dėl investicinių projektų finansavimo, kuris gali būti skirtas infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai; veiklos procesų skaitmenizavimui; inovacijų kūrimui ar moksliniams tyrimams; atliekų perdirbimui; atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimui
(saulės baterijoms ar geoterminiam šildymui).