KAIP VYKSTA PERSONALO PAIEŠKA?

Kai kuriai nors įmonei reikalinga personalo paieška, tada į pagalbą ateina profesionalios tarnybos, kurios užsiima šiuo darbu. Todėl tikrai neverta darbuotojų ieškančios įmonės vadovui eikvoti savo brangų laiką ir naujų darbuotojų paiešką patikėti tiems, kurie iš to duoną valgo.

Koks yra personalo paieška užsiimančių specialistų tikslas?

Personalo paieška užsiimantys specialistai daro viską, kas garantuoja, jog verslo įmonei suras ir pasiūlys pačius perspektyviausius darbuotojus. To siekdami jie pirmiausiai surenka visą esamą informaciją apie galimus kandidatus į siūlomas darbo vietas. Be to, jie parengia išsamų būsimo darbo pobūdžio aprašymą, kuriame ne tik nurodomi visi reikalavimai kandidatui į darbo vietą, bet ir pristatoma tai, ką darbdavys jam įsipareigoja. Tokiu būdu proceso pabaigoje abi pusės lieka patenkintos. Toks ir yra pagrindinis darbuotojų paieškas vykdančių specialistų tikslas.

Kokią reikšmę darbuotojų paieškose turi gerai parengtas darbo skelbimas?

Naujų darbuotojų paieškas gali lemti daugybė priežasčių – tai ir įmonės plėtra, ir buvusių darbuotojų išvykimas gyventi kitur arba išėjimas į užtarnautą poilsį. Pagrindinė darbdavio užduotis yra tikslus nurodymas, kokiomis būdo savybėmis ir darbiniais gebėjimais turėtų pasižymėti kandidatas į siūlomą darbo vietą. Tai pasiekiama, surašius labai konkretų, patrauklų, įtaigų ir skatinantį norą užimti būsimą darbo vietą, skelbimą.

Tokius skelbimus kaip tik ir geba suformuluoti bei pateikti į atitinkamas žiniasklaidos priemones darbo paieškomis užsiimančių tarnybų specialistai. Todėl nekyla abejonių, kad darbdavys tikrai pasieks itin gerų rezultatų, nes įprastai specialistų surašytas skelbimas būna ne tik informatyvus, bet ir išskirtinai patraukiantis dėmesį.

Kokiais būdais personalo paieškos specialistai vykdo jo atranką?

Personalo atrankos tarnybos profesionalūs specialistai personalo atrankos pradžioje atidžiai įvertina surinktus kandidatų gyvenimo aprašymus, paskui pakviečia interesantus individualiam pokalbiui. Specialaus interviu būdu jie sužino apie tikruosius kandidatų darbinius gebėjimus. Dar būna naudojami ir atitinkami testai, kurių dėka išaiškinamos asmeninės kandidatų būdo savybės, nustatomos jų galimybės dalyvauti komandinėje veikloje. Nes būna pareigų, kurioms reikalingas ypatingas individualus kruopštumas ir atidumas, kai darbuotojui nebūtina aktyviai bendrauti su kitais kolektyvo nariais, ir atvirkščiai.