('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 86
Dabar naršo: 1

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

 

 

 

Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001

 

Projekto tikslas - kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

 

Bendra informacija

Prevencinių programų efektyvumo vertinimo tyrimai rodo, kad gyvenimo įgūdžių mokymas sumažina narkotikų vartojimą iki 75%, alkoholio vartojimas sumažėja iki 60%, smurtas, patyčios ir nusikalstamumas - iki 50%, tabako vartojimas - iki 87% (Botvin G., 2012).

Šio projekto lėšomis bus:

1.   finansuojamas įvairių sričių 14 prevencinių programų įgyvendinamas mokyklose,

2.   organizuojami mokymai mokyklų vadovams apie saugios aplinkos mokykloje kūrimą ir prevencinės veiklos vykdymą,

3.   parengta savižudybių prevencinės programos metodinė medžiaga ir išbandyta savižudybių prevencijos programa atrinktose mokykloje.

Per trejus projekto įgyvendinimo metus į projekto veiklas numatoma įtraukti apie 900 mokyklų. Atsižvelgdamos į mokinių amžių, aktualius/ spręstinus klausimus, pačios mokyklos galės rinktis, kokias prevencines programas įgyvendinti. Bus vykdoma mokyklų, pageidaujančių dalyvauti prevencinėse programose, atranka.

Projekto veikloms įgyvendinti iš viso skirta 1 954 935 Eur.

Projekto veiklų pradžia 2016 m. spalio 20 d.

Projekto sutartis pasirašyta 2017 m. kovo 31 d., trukmė 36 mėn.

 

 

Projekto uždaviniai:

I. Įgyvendinti smurto ir patyčių  prevencijos programas  šalies mokyklose bei stiprinti mokyklos administracijos kompetencijas prevencinių programų įgyvendinimo stiryje.

Šio uždaviniui įgyvendinti bus finansuojamas keturių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programų ir vienos patyčių prevencijos programos diegimas:

Prevencinė programa

Programos tikslinė grupė

Planuojami rodikliai

Numatomas dalyvaujančių mokyklų skaičius

Veiklų pradžia ir pabaiga

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Zipio draugai"

Priešmokyklinės ir 1 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai

510 švietimo įstaigų darbuotojų

405 ugdymo įstaigos

2017-02

2019-12

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Obuolio draugai"

2-3 kl. mokiniai, jų mokytojai ir  tėvai

470 švietimo įstaigų darbuotojų

200 mokyklų

2017-02

2019-12

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Antras žingsnis"

1-4 kl. mokiniai ir jų mokytojai

360 švietimo įstaigų darbuotojų

360 mokyklų

2017-08

2019-12

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės"

5-8 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai

1000 švietimo įstaigų darbuotojų

50 mokyklų

2017-08

2019-12

Olweus patyčių prevencijos programa

Visa mokyklos bendruomenė

350 mokyklų

350

 

2016-10

2020-01

            Stiprinant mokyklos administracijos kompetencijas prevencinių programų įgyvendinimo srityje numatoma organizuoti 40 val. trukmės mokymus dviems grupėms mokyklų vadovų (viso 50 dalyvių).

Mokymų metu bus siekiama dalyviams suteikti žinių ir įgūdžių, kaip kurti saugią aplinką mokyklose, mokyklos vadovo kaip lyderio vaidmenį šioje srityje, galimus būdus ir priemones, saugumui mokykloje kurti ir palaikyti, kaip organizuoti mokyklos veiklą, kad būtų pasiekti teigiami prevencinės veiklos rezultatai.

 

II. Įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir seksualinės prievartos prevencines programas bei socialinių įgūdžių ir pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programas.

Šio uždavinio siekiama įgyvendinant 9 programas:

Prevencinė programa

Programos tikslinė grupė

Planuojami rodikliai

Numatomas dalyvaujančių mokyklų skaičius

Veiklų pradžia ir pabaiga

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai"

6-7 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai

120 švietimo įstaigų darbuotojų

45 mokyklos

2017-09

2019-06

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Mentorystė"

4-8 klasių mokiniai

36 mokiniai

5 mokyklos

2017-04

2019-06

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Sniego gniūžtė"

5-8 klasių mokiniai

 

20 mokyklų

2017-09

2019-07

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu"

2-12 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai

330 švietimo įstaigų darbuotojų

25 mokyklos

2017-04

2019-09

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa

8-18 metų mokiniai, jų mokytojai, mokyklos administracijos atstovai

142 švietimo įstaigų darbuotojų

130 mokinių

13 mokyklų

2017-09

2018-06

Konfliktų prevencijos programa „Taiki mokykla"

5-12 klasių mokiniai ir mokytojai

100 švietimo įstaigų darbuotojų

10 mokyklų

2017-10

2019-06

Seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane"

2-12 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai

65 švietimo įstaigų darbuotojų

1650 mokinių

15 mokyklų

2017-10

2019-06

Tėvystės įgūdžių ugdymo programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams"

Mokytojai ir mokinių tėvai

12 švietimo įstaigų darbuotojų

6 mokyklos

2017-10

2018-06

Tėvystės įgūdžių ugdymo programa STEP

Mokinių tėvai

10 švietimo įstaigų darbuotojų

24 mokyklos

2017-10

2018-06

 

III. Parengti savižudybių prevencijos programos metodinę medžiagą ir išbandyti prevencinę programą.

Savižudybių prevencijos programos tikslas - įgalinti mokyklos bendruomenę vykdyti visapusišką, sistemingą, bendruomenės poreikius atitinkančią savižudybių prevenciją mokykloje. Siekiant šio tikslo rengiama ir tobulinama savižudybių prevencijos programos metodinė medžiaga. Programos metodinė medžiaga palengvins savižudybių prevencijos vykdymą mokyklose ir padės užtikrinti reikiamą šviečiamosios veiklos kokybę. Savižudybių prevencijos programa orientuota į 9-12 kl. mokinius, jų mokytojus, tėvus.

Programą numatoma išbandyti 10 atrinktų mokyklų. Programos įgyvendinimo eigoje mokyklos bendruomenė įgis būtinų savižudybių prevencijai žinių ir įgūdžių, o tai pagerins savižudybės grėsme pasižyminčių vaikų ir paauglių nustatymo, pirminės pagalbos bei tinkamo nukreipimo tęstinei pagalbai galimybes. Išbandžius metodinę meždžiagą numatoma ją patobulinti atsižvelgiant į išbandymo rezultatus.

 

 

Mokyklų, dalyvaujančios projekte nuo 2017 m. rugsėjo mėn., sąrašai

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės programa (VEIK)

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu”

Olweus patyčių prevencijos programa

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai”

LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės”

 

Kontaktai

 

Projekto vadovė -

Kristina Ignatavičienė

Tel. 8 5 230 5376

El. p. kristina.ignataviciene@sppc.lt

 

           

 

 

   
  
  
  
  
   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas